Usługi - 181755-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu181755-2017
PDData publikacji13/05/2017
OJDz.U. S92
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/05/2017
DTTermin29/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71350000 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71540000 - Usługi zarządzania budową
71700000 - Usługi nadzoru i kontroli
OCPierwotny kod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71350000 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71540000 - Usługi zarządzania budową
71700000 - Usługi nadzoru i kontroli
RCKod NUTSPL127
IAAdres internetowy (URL)http://www.wzmiuw.waw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE