Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 181804-2022

07/04/2022    S69

Madalmaad-Haag: Madalmaade pensioniõigus

2022/S 069-181804

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Postiaadress: Eisenhowerlaan 73
Linn: The Hague
NUTS kood: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Sihtnumber: 2517 KK
Riik: Madalmaad
Kontaktisik: EUROPOL Procurement Office
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025001
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.europol.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10517
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10517
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Avalik kord ja julgeolek

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Madalmaade pensioniõigus

Viitenumber: 2211/C5/D
II.1.2)CPV põhikood
66520000 Pensionikindlustusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Europol soovib leida töövõtja ajavahemikuks 2015. aastast kuni 2017. aasta lõpuni kuni neljast inimesest koosnevale rühmale tagasiulatuvalt kohaldatava Madalmaade õigusele ja eeskirjadele vastava pensionikindlustusplaani hankimiseks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 390 600.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
66500000 Kindlustus- ja pensionikindlustusteenused
66520000 Pensionikindlustusteenused
66522000 Ühise pensionifondi teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Europol soovib leida töövõtja ajavahemikuks 2015. aastast kuni 2017. aasta lõpuni kuni neljast inimesest koosnevale rühmale tagasiulatuvalt kohaldatava Madalmaade õigusele ja eeskirjadele vastava pensionikindlustusplaani hankimiseks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 390 600.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut saab mõlema poole nõusolekul üks kord pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt hankedokumente.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 03/05/2022
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 04/05/2022
Kohalik aeg: 14:00
Pakkumuste avamise koht:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73 või Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, The Hague, MADALMAAD. Covid-19 olukorrast tulenevalt võib Europol otsustada (i) lükata pakkumuste avamise edasi (võttes arvesse pakkumuste kehtivust) ja/või (ii) korraldada pakkumuste avamise videokonverentsi teel, tagades, et pakkujate esindajad on tuvastatud ja teavitatud.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Maksimaalselt üks esindaja pakkuja kohta. Turvalisusega seotud kaalutlustel peavad pakkujad pakkumiste avamisel osalemise loa saamiseks end esitatud tähtajaks registreerima (vt pakkumuskutset ja tehnilist kirjeldust).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
VI.3)Lisateave:

Punktis I.3) esitatud elektrooniliste sidevahendite mittekasutatavuse või toimimiskatkestuste korral viimase viie kalendripäeva jooksul enne punktis IV.2.2) nimetatud kättesaamise tähtaega jätab avaliku sektori hankija endale õiguse pikendada kõnealust tähtaega ja avaldada ajapikendus punktis I.3) esitatud internetiaadressil, kõnealuse teate parandust eelnevalt avaldamata. Uue teabe või uute dokumentide avaldamisest teada saamiseks palutakse kõnealusest hankest huvitatud ettevõtjatel esitada taotlus pakkumiskutse punktis I.3) esitatud internetiaadressil.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Postiaadress: Eisenhowerlaan 73
Linn: The Hague
Sihtnumber: 2517 KK
Riik: Madalmaad
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Internetiaadress: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
31/03/2022