Služby - 181806-2022

07/04/2022    S69

Španělsko-Alicante: Poskytování přepravních služeb a dodávky vozidel

2022/S 069-181806

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Národní identifikační číslo: V-03965324
Obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10599
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10599
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování přepravních služeb a dodávky vozidel

Spisové číslo: AO/006/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
60100000 Služby silniční dopravy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) má v úmyslu uzavřít dvě rámcové smlouvy v kaskádě pro každou z následujících položek zadávacího řízení.

— položka č. 1: Poskytování přepravních služeb,

— položka č. 2: Dodávka vozidel pro pronájem bez řidiče a pronájem vozidel.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování přepravních služeb

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
60000000 Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
60100000 Služby silniční dopravy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytovatel služeb musí poskytnout následující služby:

1. služby řidičů s vozidly a bez nich (pravidelná přeprava autobusem, přeprava osob, dokumentace nebo materiálů malého objemu);

2. služby týkající se používání vozidel EUIPO (správa karet pro odběr pohonných hmot a elektronických karet pro výběr mýtného (VIA-T), správa údržby a poskytování spotřebních materiálů výjimečně);

3. řízení dopravy vozidel (služby zadání řidičů a podpůrných vozidel);

4. administrativní úkoly týkající se zakázky (výjimečně).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 663 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka vozidel k pronájmu bez řidiče a k pronájmu vozidel

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
60000000 Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Během doby trvání rámcové smlouvy musí poskytovatel služeb dodat:

— vozidla pro pronájem bez řidiče,

— pronájem vozidel.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 87 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/05/2022
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/05/2022
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu alespoň dva pracovní dny předem úřadu EUIPO e-mailem na adresu procurement@euipo.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována, a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburgo
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/03/2022