С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 181892-2022

Submission deadline has been amended by:  258217-2022
TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Продължаване на работата на Коалицията на EU4Ocean
NDНомер на публикацията на обявлението181892-2022
PDДата на публикуване08/04/2022
OJНомер на броя на ОВ S70
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), CINEA.D.D3 — Sustainable Blue Economy
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен01/04/2022
DTКраен срок за подаване01/06/2022
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
79952000 - Услуги, свързани с организирането на събития
79410000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)https://cinea.ec.europa.eu/index_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048