S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 181898-2023

Submission deadline has been amended by:  236812-2023
TINázovSlovensko-Bratislava: Poradenstvo pre výskum a vývoj
NDČíslo zverejnenia oznámenia181898-2023
PDDátum uverejnenia27/03/2023
OJČíslo vydania série S úradného vestníka61
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát (00397687)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho6 - Organizácia riadená verejným právom
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný22/03/2023
DTLehota na predloženie26/04/2023
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73200000 - Poradenstvo pre výskum a vývoj
72240000 - Systémové analýzy a programovanie
RCMiesto plnenia (NUTS)SK010
SO
IAInternetová adresa (URL)https://www.stuba.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ