Služby - 181912-2022

08/04/2022    S70

Belgie-Geel: Poskytování bezpečnostních podpůrných služeb ve společném výzkumném středisku v Geelu

2022/S 070-181912

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.F – Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F – Health, Consumers and Reference Materials (Geel)
Poštovní adresa: Retieseweg 111
Obec: Geel
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
PSČ: 2440
Země: Belgie
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10677
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování bezpečnostních podpůrných služeb ve společném výzkumném středisku v Geelu

Spisové číslo: JRC/GEE/2022/OP/0959-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
90721600 Protiradiační ochrana
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V souvislosti s povinnostmi stanovenými v belgickém královském výnose ze dne 20. 7. 2001, který stanovuje obecné nařízení týkající se ochrany veřejnosti, pracovníků a životního prostředí před riziky ionizujícího záření (ARBIS) chce JRC v Geelu odebírat od specializované společnosti podpůrné služby související s radiační ochranou. Tyto služby podpoří právní kontroly prováděné oddělením společného výzkumného střediska v Geelu pro lékařskou fyziku a jsou zásadní pro provoz místních jaderných zařízení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 500.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90721600 Protiradiační ochrana
79417000 Poradenství v oblasti bezpečnosti
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytování bezpečnostních podpůrných služeb ve společném výzkumném středisku v Geelu.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
10/05/2022

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podávání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3), aby tak byly informovány ohledně zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/04/2022