Services - 182255-2020

20/04/2020    S77    Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Monitoring and control services

2020/S 077-182255

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Brabant
National registration number: 422043498
Postal address: Brabantlaan 1
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5216 TV
Country: Netherlands
Contact person: Annemarie Mansvelder
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Address of the buyer profile: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7a3eb9820d499ec4e622c6d61cbed276
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7a3eb9820d499ec4e622c6d61cbed276
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EA verkeerstellingen provinciale wegen Noord-Brabant

Reference number: C2260680
II.1.2)Main CPV code
71700000 Monitoring and control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht houdt het volgende in: het meten c.q. leveren van gegevens betreffende aantallen en soorten van het gemotoriseerde verkeer (auto’s en motoren) op de provinciale wegen in Noord-Brabant, inclusief kwaliteitscontrole en de levering van deze gegevens aan NDW.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Provincie Noord-Brabant

II.2.4)Description of the procurement:

Verplichte onderdelen:

— inwinning van verkeersgegevens over het gemotoriseerde verkeer op provinciale wegen, middels de uitvoering van permanente, periodieke en incidentele tellingen, waarbij de gegevens per individuele voertuigpassage beschikbaar komen,

— controle van de ingewonnen gegevens op juistheid en representativiteit,

— aanleveren van de data bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Optionele onderdelen: de volgende opties kunnen mogelijk een onderdeel uitmaken van de opdracht, afhankelijk van de invulling en prijs van deze opties:

— bepalen van landbouwverkeer,

— bepalen van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren,

— bepalen van elektrische voertuigen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Prijs en kwaliteit criteria / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee maal voor de duur van één jaar te verlengen. De maximale looptijd van de overeenkomst is dus zes jaar, gekoppeld aan de start van de datalevering.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst betreft een periode van vier jaar voor de levering van de gevraagde data, ingaande op de datum van oplevering van het meetsysteem (acceptatie), in beginsel 1.1.2021.

De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee maal voor de duur van één jaar te verlengen. De maximale looptijd van de overeenkomst is dus zes jaar, gekoppeld aan de start van de datalevering.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2020
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: cib@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Town: 's-Hertogenbosch
Country: Netherlands
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl

Internet address: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2020