Works - 182275-2022

08/04/2022    S70

Romania-București: Hospital facilities construction work

2022/S 070-182275

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
National registration number: 4183253
Postal address: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061352
Country: Romania
Contact person: Birou achiziții publice
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telephone: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152
Internet address(es):
Main address: http://www.mapn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Reference number: 4183253_2021_PAAPD1315426
II.1.2)Main CPV code
45215140 Hospital facilities construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 72.095.991,91 lei fara TVA din care:

- servicii de proiectare: 2.530.355,5 lei fara TVA

- executie lucrari: 69.565.636,41 lei fara TVA

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 79 261 858.30 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45233140 Roadworks
45310000 Electrical installation work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

la locul de executare

II.2.4)Description of the procurement:

 Achiziția presupune:

- elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie faza DTAC, DTOE, proiect tehnic de execuție verificarea documentației de către verificatori atestaţi, documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor, inclusiv plata avizelor, obținerea autorizației de construire, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor conform deviz aprobat;

- lucrări de execuție, construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dotări, probe tehnologice și teste, obținere și amenajare teren, asigurare utilități;

- organizare de șantier.

Autoritatea contractanta va comunica tuturor operatorilor economici raspunsurile la intrebarile de clarificare primite – insotite de intrebarile aferente – luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - in cadrul invitatiei de participare aferenta prezentei proceduri in sectiunea „Documentatii si clarificari”.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Tehnic 2 / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Tehnic 1 / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-535081
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: A3225
Title:

Contract servicii de proiectare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROCERAD INTERNATIONAL
National registration number: 25329026
Postal address: Strada Gheorghe Duca, Nr. 24
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060522
Country: Romania
E-mail: office@eurocerad.ro
Telephone: +40 723551323
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOG'ART
National registration number: RO 17487
Postal address: Strada Ion Brezoianu, Nr. 27, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010137
Country: Romania
E-mail: elena.schiffer@bogart.ro
Telephone: +40 213071229
Fax: +40 213103283
Internet address: http://www.bogart.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GOTRACAM SRL
National registration number: 28313156
Postal address: Strada PADURII, Nr. 8
Town: Balotesti
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: nicoleta.negoita06@gmail.com
Telephone: +40 784283654
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 095 991.91 RON
Total value of the contract/lot: 79 261 858.30 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 2 818 232 323.76 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

SC UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT – 30%

SC MEDICAL GAZPLUS – 6,06 %

SC PEGASUS ENGINEERING – 0,25 %

SC KONE Ascensorul - 2,33 %

3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A – 0,25%

SC TEHNIC GAZ S.R.L. - 0,06 %

SC ROMTERM S.A – 0,14 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: UNITATEA MILITARA 02523 BUCURESTI - BIROUL JURIDIC
Postal address: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Town: Bucuresti
Postal code: 061352
Country: Romania
E-mail: ddi@mapn.ro
Telephone: +40 213195858/2224
Fax: +40 213198152
Internet address: www.ddi.mapn.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/04/2022