Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 18233-2015

Visa förkortad version

20/01/2015    S13

Italien-Ispra: Tillhandahållande av hushållsapparater och relaterade tjänster för bostäder tillhörande JRC i Ispra (Italien)

2015/S 013-018233

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Tillhandahållande av hushållsapparater och relaterade tjänster för bostäder tillhörande JRC i Ispra (Italien)
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Ispra VA.

NUTS-kod ITC41 Varese

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tillhandahållande, med eller utan installation, av elektriska apparater (stora vitvaror) som ersättning och/eller som ny utrustning till Europeiska kommissionens byggnader i Ispra (Italien) – bostäder tillhörande JRC.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39000000 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, 39716000 Delar till elektriska hushållsapparater, 39700000 Hushållsapparater, 39710000 Elektriska hushållsapparater, 39711120 Frysar, 39711130 Kylskåp, 39711361 Elektriska ugnar, 39711362 Mikrovågsugnar, 39711360 Ugnar, 39713200 Tvätt- och torkmaskiner, 39713100 Diskmaskiner, 42513220 Kyldiskar

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 154 100 EUR
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
OIB.DR.2/PO/2014/056/624.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2014/S 101-175787 av den 27.5.2014

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: OIB.DR.2/PO/2014/056/624 Benämning: Tillhandahållande av hushållsapparater och relaterade tjänster för bostäder tillhörande JRC i Ispra (Italien)
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.12.2014
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: Bazar 3B Sas di Baranzini Diego & C
Postadress: Via Europa 41
Ort: Angera VA
Postnummer: 21021
Land: Italien

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 154 100 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
8.1.2015