We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 182450-2018

26/04/2018    S81

Poland-Katowice: Tubing

2018/S 081-182450

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 076-170258)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 251-1)

Reference number: 701800166
II.1.2)Main CPV code
44164200 Tubing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 251-1)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 076-170258

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: 8
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 8- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SH Q 12

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 8 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 19

Section number: II.2.1
Lot No: 9
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 9- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 19

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 9 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 19

Section number: II.2.1
Lot No: 10
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 10- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 19

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 10 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 19

Section number: II.2.1
Lot No: 11
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 11- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 19

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 11 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 25

Section number: II.2.1
Lot No: 12
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 12- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 25

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 12 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 25

Section number: II.2.1
Lot No: 13
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 13- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 25

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 13 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 25

Section number: II.2.1
Lot No: 14
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 14- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 25

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 14 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SH Q 25

Section number: II.2.1
Lot No: 15
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 15- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SH Q 25

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 15 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 31

Section number: II.2.1
Lot No: 16
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 16- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 31

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 16 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 31

Section number: II.2.1
Lot No: 17
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 17- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 31

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 17 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 31

Section number: II.2.1
Lot No: 18
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 18- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 31

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 18 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 8, Q 10, Q 12

Section number: II.2.1
Lot No: 19
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 19- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 8, Q 10, Q 12

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 19 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 10, Q12, Q19, Q25

Section number: II.2.1
Lot No: 20
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 20- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 10, Q12, Q19, Q25

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 20 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 8, Q12, Q 19

Section number: II.2.1
Lot No: 21
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 21- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 8, Q12, Q 19

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 21 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 31,5

Section number: II.2.1
Lot No: 22
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 22- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 31,5

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 22 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 25, q 31, Q31,5

Section number: II.2.1
Lot No: 23
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 23- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 25, q 31, Q31,5

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 23 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SH Q 31

Section number: II.2.1
Lot No: 24
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Część zamówienia (zadania) nr 24- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SH Q 25, Q 31

Read:

Część zamówienia (zadania) nr 24 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 40

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca uzyskał przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN.

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN.

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN.

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN.

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN.

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN.

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN.

Dla zadania nr 8 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 9 - 6 000,00 PLN.

Dla zadania nr 10 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 11 - 60 000,00 PLN.

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 13 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 14 - 129 000,00 PLN.

Dla zadania nr 15 - 69 000,00 PLN.

Dla zadania nr 16 - 25 000,00 PLN.

Dla zadania nr 17 - 120 000,00 PLN.

Dla zadania nr 18 - 161 000,00 PLN.

Dla zadania nr 19 - 17 000,00 PLN.

Dla zadania nr 20 - 7 000,00 PLN.

Dla zadania nr 21 - 8 000,00 PLN.

Dla zadania nr 22 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 23 - 28 000,00 PLN.

Dla zadania nr 24 - 55 000,00 PLN.

Dla zadania nr 25 - 14 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 622 500,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2.Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1.:

Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca uzyskał przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 60 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 129 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 69 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 120 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 161 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 14 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 619 500,00 PLN

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1:

Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN.

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN.

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN.

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN.

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN.

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN.

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN.

Dla zadania nr 8 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 9 - 6 000,00 PLN.

Dla zadania nr 10 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 11 - 60 000,00 PLN.

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 13 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 14 - 129 000,00 PLN.

Dla zadania nr 15 - 69 000,00 PLN.

Dla zadania nr 16 - 25 000,00 PLN.

Dla zadania nr 17 - 120 000,00 PLN.

Dla zadania nr 18 - 161 000,00 PLN.

Dla zadania nr 19 - 17 000,00 PLN.

Dla zadania nr 20 - 7 000,00 PLN.

Dla zadania nr 21 - 8 000,00 PLN.

Dla zadania nr 22 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 23 - 28 000,00 PLN.

Dla zadania nr 24 - 55 000,00 PLN.

Dla zadania nr 25 - 14 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 622 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj.: dostawy węży wysokociśnieniowych

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1.:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 60 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 129 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 69 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 120 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 161 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 14 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 619 500,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj.: dostawy węży wysokociśnieniowych

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Section number: III.1.6
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje
Instead of:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zad. nr 2- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 3- 5 000,00 PLN.

Dla zad. nr 4- 9 000,00 PLN.

Dla zad. nr 6- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 7- 5 000,00 PLN.

Dla zad. nr 10- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 11- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 14- 3 000,00 PLN.

Dla zad. nr 15- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 16- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 17- 3 000,00 PLN.

Dla zad. nr 18- 4 000,00 PLN.

Dla zad. nr 19, 22, 23, 24, 25 - 1 000,00 PLN (dla każdego zadania).

Dla zadań nr 1, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 21 Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Read:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zad. nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 3 - 5 000,00 PLN

Dla zad. nr 4 - 9 000,00 PLN

Dla zad. nr 6 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 7 - 5 000,00 PLN

Dla zad. nr 9 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 10 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 13 - 3 000,00 PLN

Dla zad. nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 15 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 16 - 3 000,00 PLN

Dla zad. nr 17 - 4 000,00 PLN

Dla zad. nr 18, 21, 22, 23, 24 - 1 000,00 PLN (dla każdego zadania)

Dla zadań nr 1, 5, 8, 11, 12, 19, 20 Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 08/05/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 14/05/2018
Local time: 07:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/07/2018
Read:
Date: 12/07/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 08/05/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 14/05/2018
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information: