Varer - 182860-2022

08/04/2022    S70

Danmark-Ballerup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2022/S 070-182860

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Niklas Albertsen Nedergaard
E-mail: fmi-sd-acs13@mil.dk
Telefon: +45 41325718
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69784a0a-91f5-4c3f-abba-d459aa536a1a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Civil GPS til Forsvaret

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at udbyde en rammeaftale som skal dække Forsvarets behov for civile GPS på fire år.

Aftalen vil bl.a. indeholde GPS til personvogne, lastvogne (indvendig montering) og Motorcykel, som også kan anvendes til PMV, ATV, snescootere og hundeslæde (udvendig montering). Derudover vil der også være behov for håndholdte GPS m/u nødsender funktion, håndledsbårne GPS og GPS til træning og håndtering af hunde. Der forventes at være behov for standardtilbehør såsom antenner, holdere, strømforsyninger m.v.

FMI ønsker at få et dybdegående kendskab til markedet for civile GPS, for at kunne planlægge et kommende udbud bedst muligt. For mere information er man velkommen til at kontakte Niklas Nedergaard på mail: fmi-sd-acs13@mil.dk eller telefon 41325718. Tidsfrist for besvarelse af markedsundersøgelsen er d. 02/05/22 kl. 1300.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.I.4

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2022