Fornituri - 182906-2017

Uri l-lista b'inqas dettalji

17/05/2017    S94

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Provvista ta' abbonamenti f'perjodiċi speċjalizzati

2017/S 094-182906

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: direction de la bibliothèque
Posta elettronika: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://curia.europa.eu/

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Provvista ta' abbonamenti f'perjodiċi speċjalizzati.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Provvisti
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Lussemburgu.

Kodiċi NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
għadd massimu tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 3

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 3

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 220 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Provvista ta' abbonamenti f'perjodiċi speċjalizzati stampati jew f'formati stampati u diġitali.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

22212000 Perjodiċi, 22212100 Serjali, 22120000 Publikazzjonijiet, 22211000 Ġurnali

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Madwar 150 abbonament f'perjodiċi speċjalizzati.
Valur stmat mingħajr VAT: 220 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 2
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 36 (mill-għoti tal-kuntratt)

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Nru tal-lott: 1 Titlu: CH — L-Iżvizzera
1)Deskrizzjoni qasira
Perjodiċi speċjalizzati.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

22212000 Perjodiċi, 22212100 Serjali, 22120000 Publikazzjonijiet, 22121000 Pubblikazzjonijiet tekniċi

3)Kwantità jew ambitu
26 titlu.
Valur stmat mingħajr VAT: 20 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 36 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 2 Titlu: Oħrajn — pajjiżi oħrajn
1)Deskrizzjoni qasira
Perjodiċi speċjalizzati.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

22212000 Perjodiċi, 22212100 Serjali, 22120000 Publikazzjonijiet, 22121000 Pubblikazzjonijiet tekniċi

3)Kwantità jew ambitu
124.
Valur stmat mingħajr VAT: 200 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 36 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
COJ-PROC-17/018.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
28.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 4.7.2017 - 10:30

Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: ara l-indirizz tal-Internet mogħti fil-punt I.1.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
3.5.2017