Supplies - 182961-2020

20/04/2020    S77

Magyarország-Budapest: Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag

2020/S 077-182961

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Piroska
E-mail: Piroska.Molnar@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934079
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiforgalmi irányítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001649402019
II.1.2)Fő CPV-kód
48121000 Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 714 999.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48121000 Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HungaroControl Zrt. székhelye: 1185 Budapest, Igló utca 33–35.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A Thales LAS France SAS a kifejezetten a magyar légiforgalom irányítására általa kifejlesztett MATIAS légiforgalmi irányítási rendszer módosításával és továbbfejlesztésével kapcsolatban kizárólagos jogokkal rendelkezik.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) 1995. szeptember 28-án szerződést kötött a Magyar Légiforgalmi Irányítási Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, MATIAS) kiépítésére és kifejlesztésére, amelynek speciálisan és egyedileg a magyarországi viszonyokra szabott eredményeképp az éles üzembe állítása 2005 decemberében történt meg. A MATIAS szoftverrel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok (beleértve a frissítéshez, új MATIAS platform létrehozásához tartozó jogokat) és jogosultságok a Thales LAS France SAS nyilatkozata és az 1995. szeptember 28-án kötött szerződés alapján kizárólag a Thales LAS France SAS vállalkozót illetik meg.

A Mini MATIAS rendszer az egész világon egyedül és kizárólag az AK telephelyén áll üzemben, mint az éles légiforgalmi irányításra használatos verzió illetve tesztrendszer, emiatt egyedinek tekinthető. A rendszer szállítása, telepítése, módosítása a szoftver nagyságrendileg egy millió soros forráskódjának ismerete nélkül nem lehetséges, ez a képesség kizárólag a Thales LAS France SAS birtokában van.

Az AK számára azért nem létezik reális alternatíva a Mini MATIAS rendszer helyett, mivel azt a légiforgalmi irányítók képzése miatt szükséges beszerezni, ahol szükséges, hogy a felhasználói felület teljes mértékben megegyezzen az éles légiforgalmi irányító rendszerek felhasználói felületével, mivel a légiforgalmi irányítók képzéséhez elengedhetetlenül szükséges szimulációs gyakorlatok kizárólag akkor alkalmasak az éles rendszeren történő irányításhoz előzetesen szükséges gyakorlat megszerzésére, ha az irányító gyakornokok által látott felület megegyezik az oktatásra szolgáló rendszer és az éles rendszerek esetében. Ezen felül a rendszer interfészeinek kapcsolódniuk kell a szimulátort meghajtó rendszerekhez is, amelyre más rendszer jelentős átalakítás és tesztelés nélkül nem képes. A fentiek miatt ez a MATIAS rendszer nélkül nem lehetséges, az eredetivel megegyező felhasználói felületet illetve interfészeket létrehozni más gazdasági szereplő által csak aránytalanul nagy pénzügyi és időbeli ráfordítással lenne lehetséges technikai szempontból, de a felhasználói felület egyedi kialakítása miatt ez esetben is kizárólag a szellemi tulajdonjogok megsértésével, így ez nem reális alternatíva sem jogi, sem pénzügyi, sem oktatási szempontból.

Légiforgalmi irányításra szolgáló szoftvereket a világon csak néhány cég állít elő, mivel ezek rendkívül specializált szoftverek, extrém magas rendelkezésre állást kell szavatolniuk a repülésbiztonság fenntartása miatt, az adatokat több adatforrásból, speciális módon szükséges megjeleníteniük. A néhány cég mindegyike egyedi, az adott ország vagy országok igényeire specializált változatokat készít, azok egymással sem műszaki, sem oktatási szempontból nem helyettesíthetőek. Amennyiben a teljes rendszer cseréje szükséges például olyan okból, hogy egy gyártó megszűnik, akkor egy új rendszer bevezetése minden esetben jelentős mértékben érinti a teljes képzési rendszert, a hatósági engedélyeket és az egyedi műszaki sajátosságok miatt több éves tesztelést igényel, mindezt a fentiekben részletezett hatalmas anyagi és humán erőforrás szükséglettel. Emiatt a légiforgalmi irányító szolgálatok jellemzően csak szükség esetén és csak több tíz évente váltanak más gyártó légiforgalmi irányító rendszerére, mivel csere helyett a rendszerek frissítése jelentősen kisebb ráfordítást igényel, a jóval magasabb repülésbiztonsági szint fenntartása és a kisebb kockázat miatt. A rendszerek frissítése illetve bővítése azok egyedi mivolta miatt kizárólag az adott rendszerek gyártóival történhet, mivel semmilyen más cég nincsen birtokában az adott rendszerre vonatkozó műszaki technikai sajátosságoknak.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
15/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Thales LAS France SAS
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68420747
Postai cím: Elancourt 2 avenue Gay Lussac
Város: Headoffice Thales LAS France SAS
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 78990
Ország: Franciaország
E-mail: hubert.pavard@thalesgroup.com
Telefon: +33 688059420
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 820 000.00 EUR
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 714 999.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/04/2020