Árubeszerzések - 183108-2021

14/04/2021    S72

Magyarország-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

2021/S 072-183108

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rudolf.korpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion fotovoltaikus lámparendsz beszerzés

Hivatkozási szám: EKR001137172020
II.1.2)Fő CPV-kód
31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése kapcsán fotovoltaikus lámparendszer beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 149 010 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Bozsik Stadion (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a szállításon felül az energiával működtetett eszközök beállítása, üzembe helyezése, sikeres próbaüzem lebonyolítása, valamint a kezelőszemélyzet betanítása is.

Fotovoltaikus lámparendszer: Hibrid Lighting Rig rendszer szállítása legalább 2041 m2 (br pálya 25 %) lefedettséggel, hibrid üzemmóddal, 15 db riggel szélesített profilú "nyommentes" gyepgumival szerelve, könnyített alumínium tartószerkezeten. Rigenként minimum 115 m2 lefedettséggel, rigenként kisebb mint 500 kg nettó össztömeggel, 14 db Ledes üzemben 1160 μmol/J, 320 W teljesítményű, Fémhalogén üzemben 8 db 1000 W teljesítményű fényvetővel, működtetéshez intelligens szenzorboxxal - és applikációval (24 hónap szoftware support és reporting), 60 hónap karbantartással és fényforrás utánpótlással

A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

Eladó köteles a fotovoltaikus lámparendszert, első alkalommal az átadás átvételt követő első naptári hónapban, majd a gyártó által kötelezően előírt gyakorisággal, de nem ritkábban, mint évente legalább egy alkalommal a gyártói előírásoknak megfelelően, a Teljesítési Helyen beállítani és karbantartani, az ennek során észlelt hibákat, a jótállás keretében külön vevői bejelentés nélkül kijavítani, a jótállás körén kívül eső hibákat, a Vevővel egyeztetve javítani. A karbantartás, javítás megtörténtét a Vevő a munkalap aláírásával igazolja, a mindkét Fél részéről aláírt munkalap egy példányát az Eladó átadja a Vevőnek. Eladó jelen pont szerinti karbantartási kötelezettsége az átadás átvétel lezárását követő 60 (hatvan) hónapig áll fenn. Amennyiben Eladó a jelen pont szerinti kötelezettségét késedelmesen teljesíti, elmulasztja, Vevő a késedelem időtartamára késedelmi kötbért érvényesíthet és jogosult a karbantartást, javítást, az Eladó kockázatára és költségére - akár maga, vagy harmadik személy útján - elvégezni. A fenti 60 (hatvan) hónapos időtartamban az Eladó köteles biztosítani a fotovoltaikus lámparendszer fényforrás utánpótlását is, valamint az intelligens szenzorbox és applikáció 24 hónapos szoftware supportját és reportingját. A jelen pontban írtak a továbbiakban együtt: „karbantartás”.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember az alkalmassági feltételként előírt 24 hónapon felüli élőfüves sportpálya karbantartására szolgáló eszközök szállítása és/vagy beállítása és/vagy üzembehelyezése területen szerzett többlet szakmai tapasztalat (min. 0-max 36 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 227-556132
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés Bozsik Stadion fotovoltaikus lámparendszer beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E-Sports Management kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86294276
Postai cím: Csibuk utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1238
Ország: Magyarország
E-mail: kt@e-sports.hu
Telefon: +36 306838441
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149 010 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót Jedlik Ányos utca 35.; adószám: 10476015-2-13)

2. E-Sports Management Kft. (székhely: 1238 Budapest Csibuk utca 19.; adószám: 23566192-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/04/2021