Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 183232-2022

08/04/2022    S70

Ungarn-Budapest: Chemische Sonderpräparate

2022/S 070-183232

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nationale Identifikationsnummer: 18399257243
Postanschrift: Bartók Béla Út 105-113.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kotrik László
E-Mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 80900365
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nak.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.nak.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kamarai tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000422802022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24950000 Chemische Sonderpräparate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely két alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24950000 Chemische Sonderpräparate
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Mindenkori telephelyek Magyarország területén.

Részletes meghatározás az AF II.2.14) pontjában.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely további 12 hónappal 2 alkalommal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig, a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

Ezüst-jodid oldat koncentráció (tömegszázalékos arány): min. 1 %

Ajánlatkérő 2022. év folyamán (ezévre) körülbelül 120 000 - 250 000 liter hatóanyag beszerzését tervezi a megkötendő keretmegállapodás keretében. A keretmegállapodás terhére az országos jégkármérséklő rendszer működtetése során felhasznált hatóanyag pótlására kerül sor, a hatóanyag fogyásának mértékét az időjárási viszonyok befolyásolják, Ajánlatkérő ezáltal kizárólag becsléssel rendelkezik a fogyás mértékéről. Az előzetes számítások alapján ajánlatkérő az éves hatóanyag fogyás mértékét átlagosan 270 000 literre becsüli. (Az itt megállapított mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő kötelezettséget ezen mennyiségekre nem vállal.)

Nyertes Ajánlattevő feladata a hatóanyag átruházása és a teljesítés helyére történő szállítása az Ajánlatkérő által megjelölt telephelyekre, jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott módon.

Nyertes Ajánlattevő feladata az oldat tárolásához szükséges kannák és paletták biztosítása is.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A keretmegállapodás két alkalommal, alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható, maximum a keretösszeg kimerüléséig.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

AF II.2.3) pont kiegészítése:

Jelenlegi telephelyek címe:

JÉGER Cegléd: 2700 Cegléd, Törteli út 20/a. 2631/84 hrsz.

JÉGER Nemesgörzsöny: 8522 Nemesgörzsöny, Külterület 0188/2 hrsz.

JÉGER Balkány: 4233 Balkány, Bocskai u. 44. 0307/10 hrsz.

JÉGER Dél-Dunántúl: 7762 Pécsudvard, Külterület 081/1 hrsz.

A teljesítés helyszíne az egyedi megrendelések során a teljesítés valamelyike, vagy valamennyi telephely.

AF II.2.5) pont kiegészítése:

Az ár elem elnevezése: „Képzett ajánlati összár (HUF)”

Az árképzéssel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AF II.2.7) pont kiegészítése: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számítva 2023. december 31. napjáig tart, az AF II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek figyelembe vételével.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő (továbbiakban: AK) előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód [AK Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján].

M.1. AT a Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (különféle hatóanyagok) szerinti szállításra vonatkozó referenciáit a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) a teljesített szállítás ellenszolgáltatásának összegét;

e) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (1a) bek b) pontja alapján, ha AK 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § bek. is irányadó.

A Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) legalább 180 000 liter, min. 1%-os ezüst-jodid koncentrációjú acetonos ezüst jodid oldat előállítására és/vagy szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával.

A teljesítés befejezésének időpontja a teljesítésigazolás kiállításának dátuma.

Az M.1. alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók, AK az ellenszolgáltatás összegét a számla és annak mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Előleg: nincs.

Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a keretmegállapodás-tervezetben rögzítettek szerint.

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles. AK alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

A hatóanyag felhasználása a „2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról” 2. 16§ d) pontjában meghatározott szolgáltatási közfeladatai ellátásához szükséges alapanyagot biztosítja. A hatóanyag nélkülözhetetlen része a működésnek, ugyanis annak elpárologtatását követően alakulnak ki azon légköri mikroszemcsék a felsőbb légrétegekben, amelyek a megfelelő magasságban biztosítják a jégmagképződést. A megfelelő méretű jégmagok kialakulásával lehet biztosítani, hogy a csapadékképződés folyamatában a jégszemként induló, szilárd halmazállapotú csapadék a légkör alsóbb rétegeibe lépve folyékony halmazállapotúvá olvadjon. A mesterséges jégmagképzés az országos jégkármérséklő rendszer működési elve. A rendszer üzemeltetése megfelelő hatóanyag nélkül elképzelhetetlen.

Részletek az AF VI.3) pont 23. alpontjában.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

2. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

5. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

7. AK előírja az ajánlatban EKR űrlapon a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti információk feltüntetését (nemleges tartalommal is).

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

9. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, az ajánlatok benyújtásának határidejétől számolva.

10. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

11. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy annak tényéről EKR űrlapon szükséges nyilatkozni az ajánlat benyújtásakor.

12. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban előírt követelményeknek, továbbá szükséges megadnia a termék gyártóját és származási helyét („Megajanlott termek bemutatasa” elnevezésű dokumentum). AK a termék gyártóját szakmai ajánlatnak tekinti.

13. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

14. FAKSZ: Porcza Ádám, lajstromszáma: 01258

15. AK tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

16. AK tárgyi eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

17. AK az alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

19. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található keretmegállapodás-tervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: AK tárgyi eljárás keretein belül egy típusú terméket kíván beszerezni, amely szakmailag értelmezhetetlenné teszi, hogy annak alkotóelemeit különböző ajánlattevők szállítsák le, így AK nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

21. Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár, mely értékelési szempont alkalmazásának indoka a következő: Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A beszerzendő áru esetében a műszaki leírás tartalmazza azon konkrét műszaki követelményeket, amelyeknek meg kell felelni, azoktól eltérni nem lehet. A meghatározott minimumszintet meghaladó minőségi elvárása Ajánlatkérőnek nincsen, az ajánlat kiválasztásának egyéb értékelési szempontjának alkalmazásától további előnyöket nem várhat, Ajánlatkérő számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényező. Ajánlatkérőnek nem áll módjában minőségi szempont meghatározása, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

22. Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást köt a nyertes ajánlattevővel.

23. AF IV.1.1) pont folytatása: Ajánlatkérő gyorsított eljárásként való kérelmének indoklása az, hogy a hasonló tárgyban 2018. április 6. napján kötött keretmegállapodás 2023. április 6. napjáig biztosította volna a jégkármérséklő rendszer hatóanyag igényét. A hatóanyag előállításához feltétlenül szükséges aceton és ezüst jódid világpiaci árának 2018-as év előtti trendje alapján a szükséges hatóanyag mennyiség az előzetes számítások alapján a korábbi szerződéses viszony határidejéig biztosítható lett volna.

A jóváhagyás elindításakor tervezett mennyiséghez képest az azóta nem várt, drasztikus árrobbanásra való tekintettel megközelítőleg 40%-kal kevesebb hatóanyag mennyiség beszerzését tudja Ajánlatkérő megvalósítani (a drasztikusan megemelkedett szénhidrogén árak miatt).

Az április 15-én induló rendszer a jelenleg rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel, illetve a jelenlegi gyártásban lévő mennyiséggel kalkulálva május végéig tudja biztosítani a rendszer működését, amennyiben az időjárási környezet megfelelő lesz. Az időjárási viszonyok azonban több hatóanyag felhasználást is indokolhat, így az előre tervezett határidő előtt is elfogyhatnak a készletek, ami indokolttá teszi ezen eljárásforma alkalmazását, mivel veszélybe kerülhet a folyamatos védekezés a hatóanyag kifogyása következtében.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/04/2022