Servizzi - 183251-2020

21/04/2020    S78

il-Belġju-Evere: Mekkaniżmi ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku (Lott 1) u l-Baħar l-Iswed (Lott 2)

2020/S 078-183251

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 044-102924)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Indirizz postali: Avenue du Bourget 1
Belt: Evere
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1140
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Mekkaniżmi ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku (Lott 1) u l-Baħar l-Iswed (Lott 2)

Numru ta' referenza: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
98361000 Servizzi marittimi akkwatiċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) qed tniedi din is-sejħa għall-offerti bil-għan li tikkonkludi żewġ kuntratti ta’ servizz, wieħed għal kull wieħed mil-lottijiet li ġejjin:

• L-1 lott: "L-Atlantiku" — Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku;

• It-2 lott: "Il-Baħar l-Iswed" — Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Baħar l-Iswed.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-Taqsima I.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/04/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 044-102924

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 29/04/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 11/05/2020
Ħin lokali: 10:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 30/04/2020
Ħin lokali: 14:30
Aqra:
Data: 11/05/2020
Ħin lokali: 15:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: