Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 183260-2020

21/04/2020    S78

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Storitve grafičnega oblikovanja in kreativne storitve za grafično delavnico v okviru komunikacijskih dejavnosti skupine EIB

2020/S 078-183260

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 047-109772)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka (EIB)
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: CS-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve grafičnega oblikovanja in kreativne storitve za grafično delavnico v okviru komunikacijskih dejavnosti skupine EIB

Referenčna številka dokumenta: CFT-1518
II.1.2)Glavna koda CPV
79822500 Storitve grafičnega oblikovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naloge ponudnika storitev zajemajo vodenje projektov ter izvajanje storitev grafičnega oblikovanja in drugih kreativnih storitev na lokaciji in zunaj lokacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/04/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 047-109772

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 20/04/2020
Lokalni čas: 15:00
Se glasi:
Datum: 18/05/2020
Lokalni čas: 15:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 22/04/2020
Lokalni čas: 11:00
Se glasi:
Datum: 20/05/2020
Lokalni čas: 11:00
VII.2)Druge dodatne informacije: