Usluge - 183507-2015

TINazivBelgija-Bruxelles: Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — SMART 2015/0054
NDBroj objave obavijesti183507-2015
PDDatum objave28/05/2015
OJBroj izdanja SL S-a101
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, Uprava E: Budućnost mreža, Odjel E.2 — Softver i usluge, Oblak
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan18/05/2015
DTRok za podnošenje17/07/2015
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
73210000 - Usluge savjetovanja na području istraživanja
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ