A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 183522-2016

31/05/2016    S103

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2016/S 103-183522

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_8je61y/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I. építési szakasz, 28+856 – 58+821 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzése (PST: K004.33)

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
45221111 Közúti híd építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

M4 gyorsforgalmi út, 28+856 – 58+821 km sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

— 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt = 110 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820 km sz. (II/c. szakasz),

— meglévő 2 x 1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz),

— csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti),

— országos közúton történő beavatkozások: 2 x 1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2 x 1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti),

— főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2 x 1 sávos burkolt út 6 db,

— főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2 x 1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db,

— műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),

— üzemi hírközlési Központ telepítése,

— várható közmű keresztezések:

— hírközlő vezetékek,

— kis-, közép- és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— szénhidrogén vezetékek,

— egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— közvilágítás,

— üzemi hírközlés energiaellátás,

— érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— növénytelepítési feladatok,

— vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével,

— környezetvédelmi feladatok,

— forgalomtechnikai feladatok,

— további vállalkozó által végzendő feladatok:

— telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),

— csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása,

— közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— a vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával,

— a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése,

— tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése),

— F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan,

— Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével,

— 1 db egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút Nyrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével,

— Magyar Közút Nyrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Kőbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)a) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 19
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket; a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd II. építési szakasz, 58+821 – 73+235 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzése” (PST: K004.34)

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
45221111 Közúti híd építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

M4 gyorsforgalmi út, 58+821 – 73+235 km sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

— 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 14,4 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— 58+821-62+260 km sz. (III. szakasz),

— 62+260 – 73+235 km sz. (IV. szakasz),

— Csomópontok: 4 db (46124. j. úti, Üdülői úti, 3116 j.út rejtett csomópont Komplex pihenőn keresztül, 311. sz. főúti),

— 2 x 1 sávos főút 1 db (311. sz. főút), 2 x 1 sávos mellékút 2 db (46124. j. úti, 3116 j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2 x 1 sávos burkolt út 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2 x 1 sávos burkolt utak 4 db, földutak 23 db,

— Műtárgyak: 6 db (1 db meglévő felüljáró szélesítése, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése),

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, 1 db záportározó létesítésével,

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával (1. sz. melléklet – mintakeresztszelvény),

— 1. sz. szervizút nyomvonalának módosítása Cegléd város 10.8.2015-én kelt levele alapján,

— A III. szakaszon (meglévő 4. sz. főút jobb pálya 61+255 – 62+220 km sz. között) 1 km hosszú beton felülvizsgálata, műszaki-gazdasági javaslat kidolgozása, és javasolt megoldás szerinti felújítása,

— 69+550 km sz. Cigányszéki komplex pihenőnél (meglévő benzinkút) rejtett csomópont tervezése,

— 4. sz. főút 67+229 km szelvényében meglévő útdíj fizetési kötelezettség ellenőrző berendezés eltávolításában együttműködés a NÚSZ Zrt.-vel, és az kijelölt új VJT helyeken a NÚSZ Zrt. által előírt paraméterek biztosítása,

— 1 db komplex pihenőpár (Cigányszéki) WC épületekkel és közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, illetve a Magyar Közút Nyrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével,

— Magyar Közút Nyrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)a) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 19
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket; a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot,

— az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— a kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)) gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó),

— ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

SZT2) ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1)–2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) és (5) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)).

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közút- és műtárgy kivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (közút- és műtárgy kivitelezési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)–(3), (6)–(7) és (10) bekezdésére is.

A P1)–P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését (SZT1)–SZT2), P1)-P2), M1)–M3)).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közút- és műtárgy kivitelezési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen az

1. rész esetében a nettó 13 000 000 000 HUF értéket;

2. rész esetében a nettó 6 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közút- és műtárgy kivitelezési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az

1. rész esetében a nettó 13 000 000 000 HUF értéket;

2. rész esetében a nettó 6 000 000 000 HUF értéket;

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben az ajánlattevő az 1. és 2. részekre is nyújt be ajánlatot, elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek megfelelnie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— az építési beruházás mennyisége,

— az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés nettó összege (HUF),

— saját teljesítés %-os mértéke,

— a teljesítés ideje és helye,

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerint a szerződés tárgya/időtartama bővebb, mint a közbeszerzés tárgya/vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára / vizsgált időszakra vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével – a teljesítés oszthatatlansága miatt – úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

1. rész esetében:

a) legalább 20 km hosszú egybefüggő, új nyomvonalon épített, legalább 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése;

b) legalább 1 db legalább 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó aluljáró és/vagy felüljáró építése, amelynek a legnagyobb szabadnyílása legalább 15 m;

c) legalább 1 db autópálya, vagy 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építéshez kapcsolódó egyszerű, vagy komplex pihenőhely kiépítése;

d) legalább 1 db 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi utat keresztező gyorsforgalmi úti, vagy főúti, vagy mellékúti különszintű csomópont építése.

2. rész esetében:

e) legalább 8 km hosszú, egybefüggő, legalább 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése;

f) legalább 1 db legalább 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó aluljáró és/vagy felüljáró építése, amelynek a legnagyobb szabadnyílása legalább 15 m;

g) legalább 1 db autópálya, vagy 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építéshez kapcsolódó egyszerű vagy komplex pihenőhely kiépítése;

h) legalább 1 db 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi utat keresztező gyorsforgalmi úti, vagy főúti, vagy mellékúti különszintű csomópont építése.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik.

Amennyiben az ajánlattevő az 1. és 2. részekre is nyújt be ajánlatot, elegendő az a), b), d) és g) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelnie.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.

Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével – a teljesítés oszthatatlansága miatt – úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem állnak rendelkezésére közbeszerzési részenként legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

a) legalább 1 fő, a projekt irányításért felelős szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 5 év útépítési és ezen belül legalább 3 év projektvezetői tapasztalattal is rendelkezik;

b) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Több részre történő ajánlattétel esetén, egy szakember csak egy részben jelölhető meg.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik közbeszerzési részenként legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

a) min. 2 db min. 3,5 m terítési szélességű aszfalt finisher;

b) min. 2 db homlokrakodó;

c) min. 2 db autógréder.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon eszköz(ök) csak egy rész tekintetében mutatható(ak) be.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1–M3) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (3) bekezdései szerint történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet (Vállalkozási Szerződéses Feltételek, Vállalkozási Szerződéses Megállapodás) tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/07/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/07/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 1. rész: 45 000 000 HUF; 2. rész: 22 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002–20609931–49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

További információk a Közbeszerzési Dokumentációban találhatók.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

3. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú ajánlat értékelési szempontot alkalmazza, jelen felhívás II.2.5) pontjában meghatározott részszempontok és súlyszámok alkalmazásával.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

Az értékelés módszere:

— az ár és a 2. részszempont esetén fordított arányosítás,

— az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén egyenes arányosítás,

— a 3. részszempont esetén abszolút értékelési módszer, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

4. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és három elektronikus másolati példányban kell benyújtani.

5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást alkalmazza.

8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (vagyon-, és felelősségbiztosítás), (2) teljes körű tervezési felelősségbiztosítást, (3) munkáltatói felelősségbiztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

9. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzésben megépített útszakasz és kapcsolódó létesítményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.

10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő és Megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazza.

11. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő és Vállalkozó fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazza.

12. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

13. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2016