Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 184200-2014

Wyświetl widok skrócony

03/06/2014    S105

Luksemburg-Luksemburg: Roczna lista wykonawców

2014/S 105-184200

[Art. 124 zasad stosowania rozporządzenia finansowego, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012]


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiającej:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Dyrekcja ds. Finansów i Wsparcia, Dział ds. Zamówień, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615Luksemburg, LUKSEMBURG. Tel. +352 4398-1. Faks +352 4398-45669. E-mail: eca-cellule.marches@eca.europa.eu Internet: http://www.eca.europa.eu


Sekcja II: Wykaz przetargów, dla których nie opublikowano oddzielnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 001
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 20 do 29 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 167 368,51 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 002
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 2 do 4 do umowy nr PN 17/PMK3/13 „Roboty w zakresie konstrukcji metalowych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 62 522,87 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 003
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 19 do 30 do umowy nr PN 19/PMK3/13 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 79 750,55 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 004
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
„Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 586 560,11 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 005
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUKSEMBURG. Tel. +352 525060-1. Faks +352 519942.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 37 do 53 do umowy nr 05/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji HVAC oraz instalacji sanitarnych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 111 221,04 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 006
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUKSEMBURG. Tel. +352 5236801. Faks +352 523683. E-mail: contact@tralux.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 33 do 46 do umowy nr 04/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 171 311,17 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 007
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 30 do 37 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 137 502,45 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 008
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 14 do 19 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 133 094,1 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 009
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneks nr 100 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 230 375,74 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 010
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 101 do 103 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 70 910,25 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 011
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 20 i 21 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 113 330,25 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 012
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 31 do 35 do umowy nr 09/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 65 198,56 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 013
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 102 do 105 do umowy nr 09/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 69 817,24 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 014
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 22 do 25 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 120 356,56 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 015
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société FKN Fassaden GmbH & Co KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein, NIEMCY. Tel. +49 7942106-0. Faks +49 7942662. E-mail: info@fkn-gruppe.de Internet: http://www.fkn-gruppe.de

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 26 do 30 do umowy nr 01/PMK3/10 „Roboty elewacyjne, stolarka zewnętrzna”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 279 665,14 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 016
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUKSEMBURG. Tel. +352 5236801. Faks +352 523683. E-mail: contact@tralux.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 47 do 49 do umowy głównej nr 04/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 63 278,29 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 017
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUKSEMBURG. Tel. +352 525060-1. Faks +352 519942.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 54 do 59 do umowy głównej nr 05/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji HVAC oraz instalacji sanitarnych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 691 353,87 EUR.


Sekcja III: Informacje uzupełniające

III.2)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2014.