Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 184200-2014

Wyświetl widok skrócony

03/06/2014    S105

Luksemburg-Luksemburg: Roczna lista wykonawców

2014/S 105-184200

[Art. 124 zasad stosowania rozporządzenia finansowego, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012]


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiającej:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Dyrekcja ds. Finansów i Wsparcia, Dział ds. Zamówień, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615Luksemburg, LUKSEMBURG. Tel. +352 4398-1. Faks +352 4398-45669. E-mail: eca-cellule.marches@eca.europa.eu Internet: http://www.eca.europa.eu


Sekcja II: Wykaz przetargów, dla których nie opublikowano oddzielnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 001
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 20 do 29 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 167 368,51 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 002
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 2 do 4 do umowy nr PN 17/PMK3/13 „Roboty w zakresie konstrukcji metalowych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 62 522,87 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 003
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 19 do 30 do umowy nr PN 19/PMK3/13 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 79 750,55 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 004
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
„Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 586 560,11 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 005
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUKSEMBURG. Tel. +352 525060-1. Faks +352 519942.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 37 do 53 do umowy nr 05/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji HVAC oraz instalacji sanitarnych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 111 221,04 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 006
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUKSEMBURG. Tel. +352 5236801. Faks +352 523683. E-mail: contact@tralux.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 33 do 46 do umowy nr 04/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 171 311,17 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 007
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 30 do 37 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 137 502,45 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 008
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 14 do 19 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 133 094,1 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 009
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneks nr 100 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 230 375,74 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 010
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUKSEMBURG. Tel. +352 5514151. Faks +352 573122. E-mail: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 101 do 103 do umowy nr 06/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 70 910,25 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 011
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 20 i 21 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 113 330,25 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 012
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 31 do 35 do umowy nr 09/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 65 198,56 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 013
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUKSEMBURG. Tel. +352 4465491. Faks +352 454418. E-mail: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 102 do 105 do umowy nr 09/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe II”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 69 817,24 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 014
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, NIEMCY. Tel. +49 68194836-0. Faks +49 68194836-36.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 22 do 25 do umowy nr 08/PMK3/10 „Roboty związane z zagospodarowaniem terenu”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 120 356,56 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 015
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société FKN Fassaden GmbH & Co KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein, NIEMCY. Tel. +49 7942106-0. Faks +49 7942662. E-mail: info@fkn-gruppe.de Internet: http://www.fkn-gruppe.de

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 26 do 30 do umowy nr 01/PMK3/10 „Roboty elewacyjne, stolarka zewnętrzna”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 279 665,14 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 016
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:

Société Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUKSEMBURG. Tel. +352 5236801. Faks +352 523683. E-mail: contact@tralux.lu

II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 47 do 49 do umowy głównej nr 04/PMK3/10 „Roboty wykończeniowe I”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 63 278,29 EUR.
II.1)Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.2)Zamówienie nr 017
II.2.1)Nazwa i adres wykonawcy:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUKSEMBURG. Tel. +352 525060-1. Faks +352 519942.
II.2.2)Przedmiot zamówienia:
Aneksy nr 54 do 59 do umowy głównej nr 05/PMK3/10 „Roboty w zakresie instalacji HVAC oraz instalacji sanitarnych”.
II.2.3)Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita cena: 691 353,87 EUR.


Sekcja III: Informacje uzupełniające

III.2)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2014.