Palvelut - 184240-2019

18/04/2019    S77    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Työterveyshuollon palvelut

2019/S 077-184240

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr
0869316-3
Käskynhaltijantie 5
Helsinki
00640
Suomi
Yhteyshenkilö: Katja Ilvonen
Sähköpostiosoite: katja.ilvonen@okks.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.okks.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
2493736-7
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hankintajuristit.fi/

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hankintajuristit.fi/

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: säätiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveyshuollon palvelut OKKS:n henkilöstölle

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämän Kuntoutussairaalan henkilöstölle (noin 150 työntekijää).

Työterveyshuollolla tarkoitetaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita sekä muita terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita (Kelan korvausluokat KL1 ja KL2).

Hankintasopimus on voimassa ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen se jatkuu ilman eri ilmoitusta toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi pyritään aloittamaan 1.9.–1.10.2019 välisenä aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000
85145000
85150000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyyntöasiakirjoista.

Tarjoajat voivat pyytää kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat maksutta ja rajoituksetta osoitteesta: info@hankintajuristit.fi. Otsikoikaa viestinne "Pyyntö saada OKKS:n työterveyspalvelujen tarjouspyyntöasiakirjat".

Mahdolliset lisäkysymykset on toimitettava yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään 29.4.2019 klo 12:00 mennessä. Otsikoikaa viestinne "Lisäkysymys OKKS:n työterveyspalvelujen hankinnasta".

Hankintayksikkö toimittaa sähköpostilla lisäkysymykset ja vastaukset tai ilmoittaa, ettei lisäkysymyksiä ole tehty, kaikille tarjouspyyntöasiakirjat pyytäneille tarjoajille 3.5.2019.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso tarkemmat edellytykset tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat. Hankintayksikkö:

1. Avaa tarjoukset tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen.

2. Tarkastaa tarjoajien soveltuvuden.

3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden.

4. Tekee mahdolliset selvityspyynnöt hankintalain 113 §:n 2 momentin ja 96 §:n nojalla.

5. Vertailee tarjoukset.

6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa sen tiedoksi kaikille tarjoajille.

7. Solmii sopimuksen valituksi tulleen tarjoajan kanssa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 17/05/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/04/2019