Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 184650-2019

19/04/2019    S78

Belgium-Brüsszel: A Bizottság Brüsszel Fővárosi Régióban és annak környékén található épületeivel kapcsolatos karbantartási és belső építési munkálatokat végző fővállalkozó

2019/S 078-184650

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/P001
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4743
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4743
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Bizottság Brüsszel Fővárosi Régióban és annak környékén található épületeivel kapcsolatos karbantartási és belső építési munkálatokat végző fővállalkozó

Hivatkozási szám: OIB/2019/OP/0007
II.1.2)Fő CPV-kód
45400000 Épületbefejezési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói építési munkálatok a Bizottság épületeiben elvégzendő karbantartási és belső építési munkálatokhoz, a következőket is tartalmazóan: javítási, karbantartási, átalakítási, módosítási, belső és külső befejező, fém nyílászárókkal kapcsolatos és lakatosipari, üvegezési és árnyékolási munkálatok. Emellett, a jelen szerződés vonatkozásában az ajánlatkérő célja a társadalmi kohézió megerősítése a képzés és a társadalmi-foglalkoztatási integráció ösztönzésével.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 65 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39515000 Függönyök, drapériák, ágyfüggöny és sötétítőfüggöny
39522130 Napellenző
45223220 Szerkezetburkolási munka
45421000 Asztalosipari munka
45421152 Válaszfal elhelyezése
45432100 Padlólerakás és -burkolás
45442100 Festés
45262522 Kőművesmunka
98395000 Géplakatos-szolgáltatások
44112200 Padlóburkolók
44112230 Linóleum
44112300 Válaszfalak
45261900 Tető javítása és karbantartása
45432210 Falburkolás
45443000 Homlokzati munka
44316500 Kovácsáruk
44220000 Épületasztalosi termékek
44221240 Garázsajtók
45421143 Sötétítő beszerelése
50700000 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a II.1.4) pontot.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 65 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek pályázatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1) pontjában („Részvételi feltételek”) előírt és a pályázati dokumentáció 1. mellékletében („A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája”) felsorolt dokumentumokat és információkat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/06/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

OIB, cours Saint-Michel 23, 1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az ajánlattételi felhívás 4.2. pontját.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Az odaítélést követő 60 hónap.

VI.3)További információk:

1) a pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon lesznek elérhetők: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4743 — a weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék;

2) az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan szolgáltatási szerződések odaítélése céljából, amelyek tárgya a jelen szerződés nyertese által teljesítendőhöz hasonló szolgáltatások elvégzése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2019