Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 184655-2019

19/04/2019    S78    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Olaszország-Ispra: Az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre (C-ITS) irányuló, felvételi hatóságot és engedélyező hatóságot is magában foglaló legfelső szintű uniós hitelesítésszolgáltató

2019/S 078-184655

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, JRC — Joint Research Centre, JRC.E - Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Postai cím: Via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre (C-ITS) irányuló, felvételi hatóságot és engedélyező hatóságot is magában foglaló legfelső szintű uniós hitelesítésszolgáltató

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Fő CPV-kód
48000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bizottság C-ITS stratégiája (COM (2016) 766) keretében számos fontos intézkedést tervezett a C-ITS szolgáltatások Európában, 2019-ig történő bevezetésének lehetővé tétele érdekében. A kulcsfontosságú intézkedések egyike egy uniós C-ITS biztonsági jogosultságkezelő rendszer (EU CCMS) megtervezése és megvalósítása az uniós C-ITS üzenetek hitelessége és integritása érdekében. Továbbá, a Bizottság bejelentette, hogy „kísérleti projektet hajt végre a biztonságos és megbízható kommunikációhoz szükséges, az egész Unióra kiterjedő közös informatikai biztonsági infrastruktúrára és folyamatokra vonatkozóan”, a jövő mobilitásával kapcsolatos európai uniós stratégia (COM(2018) 283) keretében. Az EU CCMS jogbiztonságát az intelligens közlekedési rendszerekről szóló 2010/40/EU rendelet hatálya alá tartozó, C-ITS-re vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeleten keresztül biztosítják 2019-ben. A szóban forgó közbeszerzés révén az EU CCMS tanúsítványnak és biztonsági szakpolitikai dokumentumoknak megfelelő, az Európai Bizottság megbízásából kiválasztott nyertes ajánlattevő által átfogóan üzemeltetett együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre (C-ITS) irányuló, felvételi hatóságot és engedélyező hatóságot is magában foglaló legfelső szintű uniós hitelesítésszolgáltatót valósítanak meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41
A teljesítés fő helyszíne:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG és a nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre (C-ITS) irányuló, felvételi hatóságot és engedélyező hatóságot is magában foglaló legfelső szintű uniós hitelesítésszolgáltató.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/11/2019
Befejezés: 31/10/2026
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A szerződés két részből áll: egy közvetlen szolgáltatási szerződésből, amely az első, második és harmadik szakaszt fedi le, valamint egy keretszerződésből, amely a negyedik részt fedi le, a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint.

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/06/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/06/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2019