Pakalpojumi - 184655-2019

19/04/2019    S78    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Itāija-Ispra: ES Saknes sertificēšanas iestāde, kā arī Reģistrēšanas iestāde un Pilnvarošanas iestāde sadarbīgas intelektiskās transporta sistēmas jomā

2019/S 078-184655

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Pasta adrese: Via Enrico Fermi 2749
Pilsēta: Ispra (VA)
NUTS kods: ITC41
Pasta indekss: I-21027
Valsts: Itālija
E-pasts: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

ES Saknes sertificēšanas iestāde, kā arī Reģistrēšanas iestāde un Pilnvarošanas iestāde sadarbīgas intelektiskās transporta sistēmas jomā

Atsauces numurs: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Galvenās CPV kods
48000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Komisija savā sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS) stratēģijā (COM (2016) 766) paredz vairākas svarīgas darbības, lai nodrošinātu C-ITS pakalpojumu ieviešanu Eiropā 2019. gadā. 1 no stratēģijas galvenajām darbībām ir ES C-ITS drošības datu pārvaldības sistēmas (ES CCMS) izveide un īstenošana visu ES C-ITS ziņojumu patiesuma un integritātes nolūkā. Komisija ES nākamības mobilitātes stratēģijā (COM(2018) 283) izsludināja īstenot arī “izmēģinājuma projektu par kopīgām ES kiberdrošības infrastruktūrām un procesiem, kas vajadzīgi aizsargātiem un uzticamiem sakariem”. Juridiskā noteiktība par ES CCMS tiks nodrošināta 2019. gadā ar C-ITS deleģēto regulu saskaņā ar ITS Direktīvu 2010/40/ES. Šī iepirkuma rezultātā izraudzītajam darbuzņēmējam Eiropas Komisijas vārdā saskaņā ar ES CCMS sertificēšanas un drošības politikas dokumentiem jāizveido un pilnībā jānodrošina C-ITS ES Saknes sertificēšanas iestādes, Reģistrēšanas iestādes un Pilnvarošanas iestādes darbība.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITC41
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITĀLIJA, un darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

ES Saknes sertificēšanas iestāde, kā arī Reģistrēšanas iestāde un Pilnvarošanas iestāde sadarbīgas intelektiskās transporta sistēmas jomā

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/11/2019
Beigu datums: 31/10/2026
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.14)Papildu informācija

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

līgumu veido 2 daļas: tiešs pakalpojumu līgums, kas ietver 1., 2. un 3. posmu, un pamatnolīgums, kas ietver 4. posmu, kā norādīts konkursa dokumentos.

IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/06/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/06/2019
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITĀLIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/04/2019