Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 184655-2019

19/04/2019    S78    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Italija-Ispra: Funkcija overjanja korenskih potrdil, vključno s funkcijo registracije in funkcijo odobritve, za kooperativni inteligentni prometni sistem EU

2019/S 078-184655

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.E - Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Poštni naslov: Via Enrico Fermi 2749
Kraj: Ispra (VA)
Šifra NUTS: ITC41
Poštna številka: I-21027
Država: Italija
E-naslov: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Funkcija overjanja korenskih potrdil, vključno s funkcijo registracije in funkcijo odobritve, za kooperativni inteligentni prometni sistem EU

Referenčna številka dokumenta: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Glavna koda CPV
48000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Komisija je v svoji strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS) (COM(2016) 766) predvidela številne pomembne ukrepe, ki bodo omogočili uvedbo storitev C-ITS v Evropi do leta 2019. Eden od ključnih ukrepov strategije zajema zasnovo in uvedbo sistema upravljanja varnosti EU C-ITS (CCMS EU) za zagotovitev pristnosti in celovitosti vseh sporočil C-ITS v Uniji. Poleg tega je Komisija v strategiji za mobilnost prihodnosti (COM(2018) 283) napovedala, da bo izvedla „poskusni projekt na področju skupnih vseevropskih infrastruktur in postopkov, potrebnih za varno in zaupanja vredno komunikacijo“. Pravna gotovost za CCMS EU bo zagotovljena z delegirano uredbo o C-ITS, ki bo sprejeta v letu 2019 v skladu z Direktivo 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih. V okviru tega naročila bo izbran izvajalec, ki bo v imenu Evropske komisije izvedel in usposobil za delovanje funkcijo overjanja korenskih potrdil, funkcijo registracije in funkcijo odobritve za C-ITS EU v skladu z dokumenti o politiki za potrdila in varnost CCMS EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITC41
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ITALIJA, in prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Funkcija overjanja korenskih potrdil, vključno s funkcijo registracije in funkcijo odobritve, za kooperativni inteligentni prometni sistem EU.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/11/2019
Konec: 31/10/2026
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

Naročilo sestavljata 2 dela: neposredno naročilo storitev, ki zajema prvo, drugo in tretjo fazo, ter okvirno naročilo, ki zajema četrto fazo, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/06/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/06/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/04/2019