Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 184658-2019

19/04/2019    S78

Belgien-Bruxelles: ECHO/B3/SER/2019/06 — Øvelser vedrørende civilbeskyttelsesmoduler, teknisk bistand og støtteteams, andre beredskabskapaciteter og EU-civilbeskyttelseshold — cyklus 11 (5 partier)

2019/S 078-184658

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Postadresse: L-86
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/echo/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ECHO/B3/SER/2019/06 — Øvelser vedrørende civilbeskyttelsesmoduler, teknisk bistand og støtteteams, andre beredskabskapaciteter og EU-civilbeskyttelseshold — cyklus 11 (5 partier)

Sagsnr.: ECHO/B3/SER/2019/06
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udformning, planlægning, udførelse og selvevaluering af specifikke øvelser til civilbeskyttelsesmoduler, andre beredskabskapaciteter registreret i det fælles varslings- og informationssystem (CECIS), tekniske støttehold (TAST — Technical Assistance and Support Teams) og EU-civilbeskyttelseshold (EUCPT — European Union Civil Protection Teams), der kan deployeres ved opgaver under EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 925 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17.12.2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2019/420 af 20.3.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 330 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17.12.2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2019/420 af 20.3.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 020 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17.12.2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2019/420 af 20.3.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 125 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17.12.2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2019/420 af 20.3.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17.12.2013, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2019/420 af 20.3.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Rue de la Loi 86

1040 Brussels, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2019