Supplies - 184984-2021

15/04/2021    S73

Romania-Iași: Laboratory centrifuges and accessories

2021/S 073-184984

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași
National registration number: 4541840
Postal address: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Town: Iași
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700490
Country: Romania
Contact person: Carmen Măslin
E-mail: aproviz@uaiasi.ro
Telephone: +40 232407369
Fax: +40 232407365
Internet address(es):
Main address: www.uaiasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117695
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universitate
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente cuprinse în PAAP-2021 aferent proiectului: „Centrul Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze și Siguranță Alimentară – Rovetemerg”, necesar pentru dotarea laboratoarelor componente ale platformelor BSL3 și BSL2, inclusiv operațiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele as […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: Lot1:4541840_2021_PAAPD_1272317 Lot2:1272303;Lot 3:1272319; Lot4:1272543;Lot5:1274103; Lot 6:1274692
II.1.2)Main CPV code
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipamente cuprinse in Programul anual de achiziții publice-2021 aferent Proiectului: „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară – Rovetemerg”, necesar pentru dotarea laboratoarelor componente ale platformelor BSL3 si BSL2, inclusiv operațiuni de montare/ instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele asemenea, Etapa a-VI-a, 6 loturi: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3 (lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2).

Cod CPV principal: 42931100-2 Centrifuge de laborator și accesorii.

Lot nr. 1 Echipamente independente pentru cercetare (16 tipuri-58buc din lot 1.1-BSL3) (Pozițiile 8-10, 12, 13, 19, 22, 29-31, 44, 53, 63, 67-69 din CF - BSL 3) (Etapa a VI-a/ L1), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.1; Cod CPV principal: 42931100-2 Centrifuge de laborator și accesorii.

Lot nr. 2 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”; Cod CPV principal: 44211110-6 Cabine.

Lot nr. 3 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”; Cod CPV principal: 39714000-0 Hote de ventilare sau reciclare.

Lot nr. 4.Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2buc din lotul 1.2-BSL2) (Pozițiile 58 și 60 din CF - BSL2) (Etapa a VI-a/ L4) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.4”; Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare şi de testare.

Lot nr.5.Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1buc din lot 2.2/BSL 2)(poz 54 din lista BSL2) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.5; Cod CPV principal: 38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare și științific.

Lot nr. 6 Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF - BSL2), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea”; Cod CPV principal: 33191110-9 Autoclave.

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 410 518.51 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 1 Echipamente independente pentru cercetare(16 tipuri-58buc din lot 1.1-BSL3)(Pozițiile 8-10, 12, 13, 19, 22, 29-31, 44, 53, 63, 67-69 din CF-BSL 3)(Etapa a VI-a/L1),inclusiv operațiuni de montare/instalare,punere în funcțiune,testare,mentenanță,suport tehnic–și oricare altele asemenea (VI.1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
33152000 Incubators
33165000 Cryosurgical and cryotherapy devices
37414200 Ice chests
38436000 Shakers and accessories
38513100 Inverted microscopes
38519000 Miscellaneous compounds for microscopes
39711100 Refrigerators and freezers
39711120 Freezers
39714000 Ventilating or recycling hoods
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter (pt L1, L2,și L3)

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 1 Echipamente independente pentru cercetare (16 tipuri-58buc din lot 1.1-BSL3) (Pozițiile 8-10, 12, 13, 19, 22, 29-31, 44, 53, 63, 67-69 din CF - BSL 3) (Etapa a VI-a/ L1), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.1 Cod CPV principal: 42931100-2 Centrifuge de laborator și accesorii

3.4.1.1 Centrifugă = 2 buc

3.4.1.2 Centrifugă 30000 rpm =1 buc

3.4.1.3 Centrifugă cu răcire = 3 buc

3.4.1.4 Combină frigorifică/30L= 2 buc

3.4.1.5 Congelator laborator =11buc

3.4.1.6 Etuvă = 1 buc

3.4.1.7 Hotă de biosecuritate II =11 buc

3.4.1.8 Incubator (suprapozabil)/4L =4 buc

3.4.1.9 Incubator cu CO2 =4 buc

3.4.1.10 Incubator cu CO2=2 buc

3.4.1.11 Microscop ranversat cu sistem preluare imagini=1buc

3.4.1.12 Set microechipamente 1 = 9 buc

3.4.1.13 Tanc de azot lichid =1 buc

3.4.1.14 Ultracentrifugă și accesorii/2L= 1 buc

3.4.1.15 Ultracongelator ladă -150˚C = 2 buc

3.4.1.16 Ultracongelator = 3 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între limitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 424 482.77 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017 Finanțare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări p... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 2 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44211110 Cabins
33192310 Traction or suspension devices for medical beds
39291000 Laundry supplies
39713100 Dishwashing machines
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter (pt L1, L2,și L3)

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 2 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”

Cod CPV principal: 44211110-6 Cabine

3.4.2.1 Masina de spalat custi si accesorii = 1 buc

3.4.2.2 Masina de spalat si incarcat biberoane= 1 buc

3.4.2.3 Sistem de custi pentru soareci = 4 buc

3.4.2.4 Sistem de custi pentru sobolani = 4 buc

3.4.2.5 Unitate de transport completa cu UPS, mini-rak pentru 6 custi = 1 buc

Total: 5 tipuri echipamente – 11 bucăți echipamente

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului).

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între tlimitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 283 710.17 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017. Surse finantare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: - Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 3 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39714000 Ventilating or recycling hoods
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
44211110 Cabins
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter (pt L1, L2,și L3)

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 3 Echipamente independente pentru cercetare (5tipuri-11buc din lotul 3.2.-BSL3) (Pozițiile 38, 39, 58, 59, 65 din CF - BSL 3), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.2”

Cod CPV principal: 39714000-0 Hote de ventilare sau reciclare

3.4.3.1 Cabina de control al alergienilor = 4 buc

3.4.3.2 Hota de schimb pentru animale = 1 buc

3.4.3.3 Hota de schimb pentru animale = 3 buc

3.4.3.4 Hota de transfer biosecuritate 3 = 1 buc

3.4.3.5 Hota transfer biosecuritate 3 = 1 buc

3.4.3.6 Izolator experimentare animale = 1 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului).

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între tlimitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 811 295.26 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017. Surse finantare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: - Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 4.Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2buc din lotul 1.2-BSL2) (Pozițiile 58 și 60 din CF - BSL2) (Etapa a VI-a/ L4) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.4”

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj (L4, L5 și L6).

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 4.Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2buc din lotul 1.2-BSL2) (Pozițiile 58 și 60 din CF - BSL2) (Etapa a VI-a/ L4) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.4”

Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare şi de testare

3.4.4.1. Sistem pentru imunohistochimie și hibridizare in situ =1 buc

3.4.4.2. Sistem scanare preparate histologice =1 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului).

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între tlimitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 557 520.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017. Sursa finantare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: - Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr.5.Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1buc din lot 2.2/BSL 2)(poz 54 din lista BSL2) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38970000 Research, testing and scientific technical simulator
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud,Etaj (L4, L5 și L6).

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr.5.Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1buc din lot 2.2/BSL 2)(poz 54 din lista BSL2) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VI.5

Cod CPV principal: 38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare și științific

3.4.5.1 Sistem de identificare microorganisme = 1 buc.

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului).

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între tlimitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 792 286.31 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017. Surse finantare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: - Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 6 Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF - BSL2), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea”

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
38126100 Precipitation or evaporation surface observing apparatus
38436200 Rotating evaporators
38437000 Laboratory pipettes and accessories
38950000 Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
39711100 Refrigerators and freezers
39711362 Microwave ovens
39713100 Dishwashing machines
39714000 Ventilating or recycling hoods
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj (L4, L5 și L6).

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 6 Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF - BSL2), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea”

Cod CPV principal: 33191110-9 Autoclave

3.4.6.1. Autoclav orizontal = 1 buc

3.4.6.2. Autoclav vertical = 1 buc

3.4.6.3. Cuptor cu microunde = 1 buc

3.4.6.4. Mașină de spălat sticlărie + raft = 1 buc

3.4.6.5. Sistem apă bidistilată = 1 buc

3.4.6.6. Triturator = 1 buc

3.4.6.7. Cărucior transport materiale = 5 buc

3.4.6.8. Set microechipamente 2 = 18 buc

3.4.6.9. Set microechipamente 3 = 2 buc

3.4.6.10. Set microechipamente 4 = 3 buc

3.4.6.11. Frigider de laborator = 1 buc

3.4.6.12.Frigider de laborator = 8 buc

3.4.6.13. Hotă mix = 1 buc

3.4.6.14.Sistem electroforeză verticală = 2 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului).

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului). La cererea contractantului termenul de livrare cantitativa poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor (2 ani), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în maximum de 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in propunerea tehnică un „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „Urgent”-(TRI), (cu încadrarea „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie” între tlimitele stabilite în caietul de sarcini la pct. 3.5.3.4,) cuprins între: / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că majoritatea tipurilor de echipamente de laborator care se achiziționează prin loturile:: Lot 1 (1.1 din BSL 3); Lot 2 (lot 3.2 din BSL 3); Lot 3(lot 3.3 din BSL 3); Lot 4 (lot 1.2 din BSL 2); Lot 5 (lot 2.2 din BSL 2); Lot 6 (lot 3 din BSL 2), componente și instalații complexe, Autoritatea Contractantă a ales 2 subfactori de evaluare pentru componenta tehnică, în scopul asigurării sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradări într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă, respectiv: / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 541 223.76 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017 Finantare: Programul Operațional Competitivitate POC Alte surse: - Fonduri proprii

II.2.14)Additional information

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a)Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței

Ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) NU trebuie să se găsească in situațiile prevăzute de la art. 164 din Legea nr 98/2016 vor încărca in DUAE informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

— dacă este cazul:

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare.

Atenționări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător /subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor, odată cu DUAE, se prezintă și: angajamentul ferm al terțului susținător

„Ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) participanți la procedura de atribuire vor complete DUAE, conform articolului 193 alin. 910 din LEGEA NR. 98 cu informațiile aferente situației lor”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative sunt următoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general către (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării.

Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale se va realiza pentru toate sediile secundare de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile impozabile şi/sau are obligația să solicite înregistrarea a acestora ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, conf. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, reactualizată. Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul să prezinte orice document pentru a demonstra faptul că şi-au îndeplinit obligațiile de plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere sau alte documente echivalente) Dacă este cazul:

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare.

Atenționări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător /subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor,, odată cu DUAE, se prezintă și: angajamentul ferm al terțului susținător, acordul/rile de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea 98/2016 actualizată.

b) Neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței

Ofertantul asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor completa DUAE la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Toti participantii la procedura vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. În vederea completării declaraţiei si a formularului DUAE precizăm că persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante (conform art. 63 din Legea 98/2016) şi cele implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire din cadrul autorităţii contractante sunt:

Rector – Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU.

Contabil Şef – Ec. Gabriela RADU

Prorector cu dezvoltarea institurțională

Prof. univ. dr. Eugen ULEA

Director General administrativ

— Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIȘTEANU

Sef Serviciu Achizitii Publice

— Dr. ing. Cătălina BUTA

Control financiar preventiv:

Ec. Daniela BURLACU

Comisia de evaluare:

Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUȚA – președinte comisie de evaluare cu drept de vot,

Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN -membru,

Șef lucrări dr. Dragoș ANITĂ – membru,

Ing. Romeu LUPU – membru,

Adm financiar. Carmen MĂSLIN – membru,

Echipa manageriala: Prof univ. dr. Gheorghe SAVUȚA - manager proiect, Șef de lucrări dr. Dragoș Constantin ANITĂ – responsabil tehnic, Prof.univ. dr. Liviu Dan MIRON-responsabil tehnic, Conf. univ. dr. Adriana Elena ANITĂ - responsabil științific, Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU - responsabil științific - Ec. Elena -Evelina PAVEL- responsabil financiar, Ing. Romeu LUPU-responsabil achiziții.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței

Se va preciza în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) cu informațiile aferente situației lor – partea IV, secțiunea A.

Atenționări speciale:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (conf. art. 123, alin 3/HG395/2016).

Obiectul contractului trebuie să aibă în codul CAEN din Certificatul Constatator.

În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Documentele justificative prezentate în altă limbă vor fi însoțite de traducere autoriza-tă în limba română.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească că Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020), de cel puțin valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv pentru: Pt lot nr. 1: 2.424.482,77 Lei Pt lot nr. 2: 1.283.710,17 Lei Pt lot nr. 3: 811.295,26 Lei Pt lot nr. 4: 557.520,24 Lei Pt lot nr. 5: 792.286,31 Lei Pt lot nr. 6: 541.223,76 Lei

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul (liderul, asociatul, terțul susținător) vor prezenta în formularul DUAE – informațiile cu privire la situația lor financiară pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020), răspunzând explicit la întrebările din DUAE, astfel încât să poată fi evitate situațiile de respingere a ofertelor pentru motive legate de o completare necorespunzătoare a secțiunilor. La solicitarea AC, ofertantul (asociatul, terțul susținător), clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire, vor proba informațiile prezentate în DUAE cu documente cum ar fi: -bilanțuri /balanțe anuale din care rezulta cifra de afaceri globală anuală; -rapoarte anuale emise de auditori sau societăți specializate, -scrisori de bonitate, sau orice alt document care sa demonstreze o Medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020), de cel puţin valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv pentru: Pt lot nr. 1: 2.424.482,77 Lei Pt lot nr. 2: 1.283.710,17 Lei Pt lot nr. 3: 811.295,26 Lei Pt lot nr. 4: 557.520,24 Lei Pt lot nr. 5: 792.286,31 Lei Pt lot nr. 6: 541.223,76 Lei Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, menționam faptul că, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Conf. Art.179, lit b) din L 98/2016, AC solicita următoarele cerințe: b)Experiența similară: Ofertanților li se solicitã sã demonstreze livrãri de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrări de „ echipamente de laborator/ medicale”, cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puțin 50 % din valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta: Pt lot nr. 1: 1.212.241,39 RON, fără TVA Pt lot nr. 2: 641.855,09 RON, fără TVA Pt lot nr. 3: 405.647,63 RON, fără TVA Pt lot nr. 4: 278.760,12 RON, fără TVA Pt lot nr. 5: 396.143,16 RON, fără TVA Pt lot nr. 6: 270.611,88 RON, fără TVA la nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare Subcontractare Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze și prezentarea acordurilor de subcontractare o data cu DUAE;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) vor răspunde la cerințele solicitate prin formularul DUAE atașat documentației de atribuire – partea IV, secțiunea C, pentru fiecare cerință în parte, respectiv: a1)Pentru fiecare din loturile: 1, 2, 3, 4, 5 si 6, vor prezenta: informații aferente principalelor livrări de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrări de „ echipamente de laborator/medicale”, cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puțin 50 % din valoarea estimata lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv: Pt lot nr. 1: 1.212.241,39 RON, fără TVA Pt lot nr. 2: 641.855,09 RON, fără TVA Pt lot nr. 3: 405.647,63 RON, fără TVA Pt lot nr. 4: 278.760,12 RON, fără TVA Pt lot nr. 5: 396.143,16 RON, fără TVA Pt lot nr. 6: 270.611,88 RON, fără TVA la nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte Aceste informații vor cuprinde: - numărul și data contractului/contractelor invocate/e drept experiență similară, - obiectul contractului/lor, - valoarea contractului, - data de începere si încheiere, -beneficiarul/beneficiarii. -data si numărul documentului/lor de recepție, - ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil în contractul respectiv. 2. la solicitarea AC, ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) clasat pe primul loc va prezenta: a) pentru susținerea informațiilor prezentate in DUAE: - copii ale contractelor/ părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, susținute de unul sau mai multe documente, cum ar fi: - procese-verbale de recepție (calitativa) a produse-lor livrate/ PV depunere în funcțiune; -procese verbale certificate de predare-primire; - recomandări; - certificări de bună execuție; -certificate/ documente constatatoare pentru susținerea informațiilor din DUAE sau oricare alte documente, pentru demonstrarea executării în bune condiții a livrărilor similare finalizate cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puțin 50 % din valoarea estimata lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv: Pt lot nr. 1: 1.212.241,39 RON, fără TVA Pt lot nr. 2: 641.855,09 RON, fără TVA Pt lot nr. 3: 405.647,63 RON, fără TVA Pt lot nr. 4: 278.760,12 RON, fără TVA Pt lot nr. 5: 396.143,16 RON, fără TVA Pt lot nr. 6: 270.611,88 RON, fără TVA la nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte

Ofertantul (asociatul, terțul susținător, sub-contractantul) vor răspunde la cerințele solicitate prin formularul DUAE, atașat documentației de atribuire partea IV, secțiunea C, respectiv despre partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze si cu cine; Odată cu DUAE va prezenta si acordul / acordurile de subcontractare cu aceștia. ! Atenționări speciale: La termenul limita de depunere a ofertelor odată cu DUAE se prezinta și „angajamentului ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz”, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea nr. 98/2016.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură lectronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deoarece criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate/pret”;

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale:

În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică... se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conf.cu prev. art. 8 alin (1) din Legea 101/2016 actualizată respectiv: „(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului A. C., obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pt. recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment juridic
Postal address: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Town: Iași
Postal code: 700490
Country: Romania
Telephone: +40 232407150
Fax: +40 232407357
Internet address: www.uaiasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2021