Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Marché de travaux - 185289-2023

28/03/2023    S62

Magyarország-Székesfehérvár: Villamos szerelési munka

2023/S 062-185289

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537150
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

5+15 db intézmény energetikai korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR001165692021
II.1.2)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Széna Téri Általános Iskola- részleges

Rész száma: 13
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09332000 Napelemes berendezések
45310000 Villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár, Széna tér 10.; 8869 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújítása

Főbb mennyiségek kerekítve:

- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 138 db napelem,

További információ a dokumentációban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 4
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 152-433827

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13
Rész száma: 13
Elnevezés:

Széna Téri Általános Iskola- részleges

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25809909242
Postai cím: Benczúr Utca 43. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 19 454 750.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 2023. január 20. napja.

Az EKR rendszer sajátosságára tekintettel a 2023/S 057-169438 iktatószámú hirdetmény megjelenését (2023. 03. 21.) követően van mód jelen tájékoztató feladására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
09332000 Napelemes berendezések
45310000 Villamos szerelési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár, Széna tér 10.; 8869 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújítása

Főbb mennyiségek kerekítve:

- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 138 db napelem,

További információ a dokumentációban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 4
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 19 454 750.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25809909242
Postai cím: Benczúr Utca 43. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújításával kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzése tárgyában 2022. július 25. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre.

2. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Irodája, valamint a műszaki ellenőr az I/2. pontban foglaltakat megvizsgálták és azokat megalapozottnak tartják.

4. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének 30/29-62/2022. (XI. 16.) számú döntése, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/29-77/2022. (XI. 16.) számú döntése.

II. Szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

2. A Szerződés I/2. pontjának a második mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók:

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2022. január 10. napján kelt ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -;

b) Megrendelő teljes dokumentációja;

c) Megrendelő 2022. január 31. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyve, 2022. február 04. napján kelt kiegészítő tájékoztatása;

d) Vállalkozó 2022. február 09. napján kelt ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -.

e) Vállalkozó 2022. október 28. napján kelt egyenértékűségi nyilatkozata.

Felek rögzítik, miszerint az Ajánlat az e) alpontban foglaltaknak megfelelően módosult.”

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) alpontja és a 141. § (6) bekezdése.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 19 454 750.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 19 454 750.00 HUF