Teenused - 185357-2018

27/04/2018    S82    Tjänster - Dynamiskt inköpssystem - Selektivt förfarande 

Sverige-Stockholm: Snöröjning

2018/S 082-185357

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: PostNord Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556711-5695
Postadress: 105 00
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 105 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Hanna Pettersson
E-post: Hanna.Pettersson@postnord.com
Telefon: +46 104361220

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.posten.se

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: PostNord TPL AB
Nationellt registreringsnummer: 556161-7191
Ort: Jordbro
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
E-post: hanna.pettersson@postnord.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.postnord.com

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: PostNord Strålfors AB
Nationellt registreringsnummer: 556102-9843
Ort: Ljungby
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
E-post: hanna.pettersson@postnord.com

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.stralfors.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hallsberg Brevterminal AB
Nationellt registreringsnummer: 556848-8133
Ort: Hallsberg
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Land: Sverige
E-post: hanna.pettersson@postnord.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.postnord.com

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rosersberg Brevterminal AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-9862
Ort: Rosersberg
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
E-post: hanna.pettersson@postnord.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.postnord.com

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhyohrkct&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhyohrkct&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Posttjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning

Referensnummer: 17/128
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av snöröjning och halkbekämpning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90610000 Gaturenhållning och gatsopning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av snöröjning och halkbekämpning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 22/04/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/04/2028
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/04/2028
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/04/2018