Varer - 185432-2019

19/04/2019    S78    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Slagelse: Medicinske forbrugsmaterialer

2019/S 078-185432

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236108&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236108&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Stomihjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den Danske Servicelov

Sagsnr.: 330-2019-24109
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres på vegne af følgende 13 kommuner:

Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 204 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141610
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler levering af stomihjælpemidler til borgere i 13 Sjællandske kommuner. Stomihjælpemidler bevilges ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 204 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der skal på anmodning fremsendes autorisation for sygeplejerskeuddannelse gældende for den konsulent, som skal varetage den sygeplejefaglige rådgivning på stomiområdet over for kommunerne. Den sygeplejeuddannede konsulents opgaver er specificeret i kravspecifikationen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Serviceattest fra erhvervs- og selskabsstyrelsen (bemærk at der er ekspeditionstid ved rekvirering af attesten, der skal foreligge senest 2,5 uge efter, der er rettet henvendelse angående hensigt om indgåelse af kontrakt). Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel. På nedenstående link kan der rekvireres serviceattest: https://erhvervsstyrelsen. dk/nye-vilkaar-serviceattester

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum 10 000 000 pr. forsikringsbegivenhed.

Kopi af tilbudsgivers seneste reviderede årsregnskab. Årsregnskabet skal have en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelse af tilbudsgivers organisation, herunder en generel beskrivelse af hierarki og ansvarsområder i forhold til de afdelinger/enheder hos tilbudsgiver, som vil være i kontakt med FUS-kommunerne i aftaleperioden.

En eller flere referencer inden for de seneste 3 år på udførelse af en tilsvarende kontrakt inden for Servicelovens § 112-område med bevillingshåndtering og levering til større kommuner med over 100 000 indbyggere, eller til et indkøbsfællesskab af tilsvarende størrelse.

Dokumentationen skal indeholde kontraktperioden, kontraktoplysninger på relevant medarbejder hos kunden samt telefonnummer på kontaktperson.

Særlige hensyn: Af hensyn til at etablere en tilstrækkelig konkurrence om opgaven accepteres referencer også for 3 år, der inkludere en 3-årig sammenhængende periode inden for årene 2014 – 2019, såfremt der ikke er referencer af nyere dato. Mindstekravene ovenfor om opgavens størrelse, kontaktoplysninger og telefonnummer skal stadig opfyldes.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/12/2019
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2019