Építési beruházás - 185440-2021

16/04/2021    S74

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 074-185440

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 704099658
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: OSEI I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001472202019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

OSEI - Kivitelezési munkák

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését. A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül. A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen. A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza. Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 599 459 239.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1113 Budapest, Karolina út 27.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését.

A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül.

A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen.

A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza.

Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember FMV nyilvántartásba vételhez minimálisan szükséges szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 245-601843
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 599 459 239.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Bontási munkák, állványozási munkák, kőműves munkák részfeladatai, helyszíni beton munkák részfeladatai, előregyártott

Szerkezetek részfeladatai, ácsmunka részfeladatai, vakolási munkák részfeladatai, szárazépítési munkák részfeladatai,

Homlokzatburkolási munkák részfeladatai, burkolási munkák részfeladatai, felületképzés részfeladatai, szigetelés részfeladatai, nyílászárók elhelyezésének részfeladatai, lakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai, szaniter, pipere tárgyak elhelyezésének részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, erősáramú munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, vízköd oltórendszer részfeladatai, orvosi gáz részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma:10738885220

További ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 9400 Sopron, Ipar körút 13.

Adószáma: 11121426208

Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.

Adószáma: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.

321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2021