Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 185546-2022

08/04/2022    S70

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 070-185546

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368565
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249922022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249922022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatoni Bringakör kerékpárút tervezés 1-3. rész

Hivatkozási szám: EKR000249922022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Balatoni Bringakör Fonyód településre eső szakaszán (PST: B004.09.12, B004.09.13, B004.09.15, B004.09.16, B004.09.17, B004.09.18), Balatonfűzfő településre eső szakaszán (PST: B004.03.13, B004.03.15, B004.03.16, B004.03.17, B004.03.18) és Zánka településre eső szakaszán (PST: B004.08.13, B004.08.15, B004.08.16, B004.08.17, B004.08.18) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Balatoni Bringakör tervezés - Fonyód

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. (Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Balatoni Bringakör Fonyód településre eső szakaszon (PST: B004.09), összesen mintegy 3,15 km hosszon teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

- EVD dokumentáció és NATURA 2000 hatásbecslés, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése)

- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés

- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása

A feladat részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció, különös tekintettel az annak részét képező szerződéstervezet, illetve a tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 448
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

EVD - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

PV - projektvezető

PV-helyettes - projektvezető-helyettes

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam (448 nap) naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Balatoni Bringakör tervezés - Balatonfűzfő

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. (Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Balatoni Bringakör Balatonfűzfő településre eső szakaszon (PST: B004.03), összesen mintegy 0,9 km hosszon teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

- Teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, vasúti átkelők, közművek tervezése)

- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés

- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása.

A feladat részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció, különös tekintettel az annak részét képező szerződéstervezet, illetve a tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 448
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

EVD - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

PV - projektvezető

PV-helyettes - projektvezető-helyettes

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam (448 nap) naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Balatoni Bringakör tervezés - Zánka

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. (Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Balatoni Bringakör Zánka településre eső szakaszon (PST: B004.08), összesen mintegy 1,15 km hosszon teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

- Teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, vasúti átkelők, közművek tervezése)

- A Zánkai Gyermekváros felett létesítendő kerékpáros híd műtárgy teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervének elkészítése

- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés

- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása.

A feladat részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció, különös tekintettel az annak részét képező szerződéstervezet, illetve a tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. b) pontjában meghatározott 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0hó, max. 24hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 448
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

EVD - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

PV - projektvezető

PV-helyettes - projektvezető-helyettes

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

Az AF II.2.7) pontban feltüntetett időtartam (448 nap) naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok (1-3. részek tekintetében):

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

(1-3. részek tekintetében):

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 1. § (2)-(5) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1. § (3) bek. és (7) bek. és 6. § (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód (valamennyi rész tekintetében):

Alkalmassági minimumkövetelmény (1-3. részek tekintetében):

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

SZ/1. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód (1-3. részek tekintetében):

SZ/1. AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(1-3. részek tekintetében):

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

(1-3. részek tekintetében):

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK

„közút” alatt a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1)-(2) bek. szerinti fogalmakat érti ide nem értve a (2) bek. d) alpontját.

„közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése” alatt a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a közútra vonatkozó engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8) bek., (11)-(12) bek., 69. § (11a) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el legalább

1. rész vonatkozásában a nettó 15 000 000,- Ft összeget.

2. rész vonatkozásában a nettó 9 000 000,- Ft összeget

3. rész vonatkozásában a nettó 14 000 000,- Ft összeget

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, elegendő a magasabb összegű árbevételi előírásnak megfelelnie.

1-3. rész tekintetében: Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-3. részek tekintetében:

AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni az 1-3. rész tekintetében:

M/1.: AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja, illetve a (3a) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia-igazolással vagy az AT illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) és a Kbt. 140. § (9) bek-re.

Amennyiben az AT a referenciát közös AT-ként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.

M/2.: AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, szakképzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, adott esetben jogosultságuk igazolását.

AT-nek többletmegajánlás esetén a III.1.3) M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell

a) AT-i nyilatkozatot, amelyből megállapítható, mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum.

Az önéletrajznak a releváns szakképzettség megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen

a) a beruházások, projektek ismertetését,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését,

c) a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!) elkülönítve az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása céljából bemutatott, továbbá a szakmai többlettapasztalatként értékelési szempontra megajánlott szakmai referenciákat,

d) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK előírja az igazolandó szakmai tapasztalati (gyakorlati) idő szempontjából releváns szakképzettséget igazoló dokumentum benyújtását, tekintettel arra, hogy AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a releváns végzettség megszerzésétől kezdve számítja!

Az AF III.1.3) M/2.1.-2.2. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Azon szakemberek esetén, ahol a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában feltüntetett szakképzettség, amelyre a szakember a jogosultságát megszerezte, megegyezik az ajánlathoz csatolt, szakképzettséget igazoló dokumentumban bemutatott szakképzettséggel, a szakemberek szakképzettségét Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az ajánlati felhívásban előírt szakképzettséggel.

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is elfogad AK. A szakképzettség és jogosultság egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban AT kötelezettsége és felelőssége.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett. az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt referenciákkal:

1. rész tekintetében (Fonyód):

M/1.1. legalább 1 db legalább 1,8 km hosszú új vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) és/vagy Környezeti Hatástanulmány (KHT) készítését is tartalmazó teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, mely magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést, és/vagy teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

2. rész tekintetében (Balatonfűzfő):

M/1.2. legalább 1 db legalább 0,5 km hosszú új vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, mely magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést, és/vagy teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

3. rész tekintetében (Zánka):

M/1.3. legalább 1 db legalább 0,6 km hosszú új vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, mely magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést, és/vagy teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott híd tervezését is.

Az egyes részek esetében előírt ref.köv. legfeljebb 1 referenciával igazolható. Az M/1. pont valamennyi alpontja egy szerződéssel igazolható azzal, hogy ugyanaz a ref. valamennyi rész tekintetében bemutatható, amennyiben az előírt köv-nek megfelel.

A fenti referenciák akkor tekinthetők az AF feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

AK:

- „országos közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

- „helyi közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (2) bek. szerinti fogalmakat érti ide nem értve a (2) bek. d) alpontját.

- „teljeskörű engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti,

- „teljeskörű kiviteli terv” alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti .

- „környezeti hatástanulmány” (KHT) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- „előzetes vizsgálati dokumentáció” (EVD) alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint készített szakmai dokumentációt érti.

- „engedélyezési eljárásban való közreműködés” alatt olyan részvételt ért, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését.

- „híd” alatt a műtárgyak azon csoportját érti, amely 2,0 méternél szélesebb szabad nyílással vezeti át a közlekedési pályát a különféle természetes és mesterséges akadályok felett.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget.

Az M/1. alk. köv. (referencia) körében az AK által előírt fogalommeghatározásra vonatkozóan: ha a referencia tartalma alapján megállapítható az AK-i fogalomnak történő megfelelés, akkor AK elfogadja azt, azaz nem kell, hogy a fogalom valamennyi eleme az alk. köv. szerinti fordulatként ismertetésre kerüljön a csatolandó igazolásban. Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladat volt az építési engedély megszerzése is, és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alk.köv. igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, úgy az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. rész tekintetében:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

2. rész tekintetében:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

3. rész tekintetében:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «HT» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap híd tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.

Több részre történő ajánlattétel esetén lehetséges az átfedés a szakemberek tekintetében, azonban egy részen belül nem jelölhető meg ugyanazon szakember több pozícióra, azaz egynél több alkalmassági minimumkövetelményt tartalmazó alpont vonatkozásában.

AK:

- „közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1)-(2) bek. szerinti fogalmakat érti, ide nem értve a (2) bek. d) alpontját;

- „közút tervezése” alatt, a közútra vonatkozó engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti;

- „híd tervezése” alatt közúti hidakra vonatkozó engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti;

Folytatás a VI.3) (További információk) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

1-3. részek tekintetében: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1-3. részek tekintetében:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF.

Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai

A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

2007. évi CXXVII. tv.

A szerződésben meghatározott szolgáltatás Tervezési Mérföldkövek szerint osztható a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

AK az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/05/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/05/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:

- „projektvezetői gyakorlat” alatt olyan gyakorlatot ért, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

- „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

AK az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az AF-ben megadott definícióval.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget.

További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont (1-3. rész tekintetében): Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2-3. esetén: egyenes arányosítással, az 1. „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 2-3. minőségi szempont tekintetében a 24 hónap.

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum:

1. rész tekintetében 23 millió Ft/év és 12,5 millió Ft/káresemény limit összegű,

2. rész tekintetében 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény limit összegű,

3. rész tekintetében 15 millió Ft/év és 7,5 millió Ft/káresemény limit összegű, érvényes tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti, melynek mértéke részenként:

1. rész tekintetében: 200 000,- Ft

2. rész tekintetében: AK nem ír elő ajánlati biztosítékot

3. rész tekintetében: 200 000,- Ft

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:

1. rész tekintetében: M/2.1.: KÉ-K, M/2.2.: KÉ-K

2. rész tekintetében: M/2.1.: KÉ-K, M/2.2.: KÉ-K

3. rész tekintetében: M/2.1.: KÉ-K, M/2.2.: HT

6. Valamennyi alk feltétel és igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

11. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban való feltüntetését.

12. 1-3. részek tekintetében: AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse az átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

13. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. AK szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekinti.

14. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)

15. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

16. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2022