Služby - 185591-2020

Submission deadline has been amended by:  218594-2020
22/04/2020    S79

Belgie-Brusel: Zásobování jeslí a středisek péče o děti v regionu Brusel - hlavní město, pro Evropskou komisi

2020/S 079-185591

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Poštovní adresa: CSM 1, cours Saint-Michel 23
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zásobování jeslí a středisek péče o děti v regionu Brusel - hlavní město, pro Evropskou komisi

Spisové číslo: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)Hlavní kód CPV
55500000 Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této zakázky je spravovat/provozovat stravovací infrastruktury pro jesle a střediska péče o děti Evropské komise. Tato služba zahrnuje kromě přípravy kojeneckých lahví i jídla pro děti, které navštěvují jesle a střediska péče o děti, jakož i jídla pro personál (dospělé osoby) jeslí a středisek péče o děti, přítomný na pracovišti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
55500000 Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz II.1.4)

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry EU.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle bližších informací ve specifikacích nabídkového řízení, příloha I, bod I.2.)

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/05/2020
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/05/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

viz specifikace nabídkového řízení - dopis s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, bod 3.2.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

viz specifikace nabídkového řízení - dopis s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, bod 3.2.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců od zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

— odhadovaný objem zakázky na čtyři roky: denní stravování pro 920 dětí (jesle) a 150 dospělých a svačiny pro cca 250 dětí v družině,

— bude umožněna prohlídka místa (viz bod 3.1 písemné výzvy k účasti v nabídkovém řízení),

— specifikace a případné dotazy a odpovědi ohledně specifikací budou k nahlédnutí na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována, je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděli.

Podání stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/04/2020