Fournitures - 185648-2023

28/03/2023    S62

Roumanie-Miercurea Ciuc: Compteurs à eau

2023/S 062-185648

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 043-126699)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SC. HARVIZ SA
Numéro national d'identification: 24499588
Adresse postale: Strada: Salcâm, nr. 1
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530153
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Lehel-Antal Ábrahám
Courriel: abraham.lehel@harviz.ro
Téléphone: +40 266313636
Fax: +40 266313636
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.harviz.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare contoare de apa rece cu citire la distanta

Numéro de référence: 2449958820231
II.1.2)Code CPV principal
38421100 Compteurs à eau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Obiectivul acestui contract îl reprezintă achiziționarea 3.773 buc. contoare de apă rece cu citire la distanță (DN15 - 303; DN20 - 2001; DN25 - 800; DN32 - 321; DN40 - 196; DN50 - 152) și 4.202 buc. module radio walk-by/drive-by în apometre existente, care vor fi utilizate pentru măsurarea consumurilor utilizatorilor serviciilor de apă.

Furnizarea echipamentelor va contribui la asigurarea continuității și securității serviciilor, digitalizarea proceselor de citire a contoarelor, detectarea rapidă a pierderilor de apă din sistem, reducerea pierderilor de apă.

Încărcarea și descărcarea rutelor pentru citiri se poate realiza de la distanta fără a fi necesară prezenta cititorului cu aparatul de citire și permite preluarea bazei de date existente de la serviciul de facturare.

Contoarele sunt dotate cu module radio incorporate. Citirea se realizează prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor portabile. Transferul datelor se face automat către sistemul de facturare.

Modulele sunt concepute cu sistem de înregistrare alarmă fraudă (mecanică și/sau magnetică) în memorie și de atenționare la interogarea modulului.

Prin CONTOARE DE APĂ RECE CU CITIRE LA DISTANȚĂ, se realizează digitalizarea procesului de citire a contoarelor, astfel, citirea se efectuează prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor portabile. Transferul datelor se face automat către sistemul de facturare.

Cerințele tehnice impuse prin Caiet de sarcini reprezintă cerințele minime obligatorii.

În conformitate cu prevederile art. 172, alin (1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă. Numărul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări privind documentația de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

În conformitate cu prevederile art. 29, alin (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, și anume 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare. Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu cel puțin 14 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor indicat în Anunțul de participare.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 043-126699

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 28/03/2023
Lire:
Date: 06/04/2023
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 28/03/2023
Lire:
Date: 06/04/2023
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 28/06/2023
Lire:
Date: 06/07/2023
VII.2)Autres informations complémentaires: