Teenused - 185761-2014

04/06/2014    S106    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Juurdepääsu kontrollimise valdkonna leping – juurdepääsu kontrollimise süsteemide täiustamine ja kaardilugejate lisamine

2014/S 106-185761

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: Franck Salvador
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-4648
E-post: cj09_2014@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Juurdepääsu kontrollimise valdkonna leping – juurdepääsu kontrollimise süsteemide täiustamine ja kaardilugejate lisamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU000

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Liidu Kohus otsustas algatada kõnealuse pakkumiskutse, et osaliselt täiustada juurdepääsu kontrollimise süsteemi (st praeguse Mifare süsteemi asemel võtta kasutusele Desfire süsteem ning paigaldada lisakaardilugejaid kohtu eri hoonetesse).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ainult ühele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 430 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 6 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Anneau ja Palais hoonetes, T-hoones, galeriis ja A- ja B-tornides juurdepääsu kontrollimise seadmete täiustamine Desfire standardile vastamiseks
1)Lühikirjeldus
Praegu Euroopa Liidu Kohtusse paigaldatud juurdepääsu kontrollimise süsteem on lähitoimekaardi lugemise süsteem, mis vastab Mifare standardile. Kohus soovib oma süsteemi turvalisuse taset tõsta ning seega viiakse lisas 6 (hinnakiri) nimetud lugejad vastavusse Desfire standardiga. Nimetatud vastavusse viimine hõlmab 1 osa.
See tähendab ligikaudu 660 Mifare lugeja asendamist samas suuruses musta värvi lugejatega, mis vastavad Desfire standardile. Lisaks tuleb täiustada nimetatud lugejaid juhtivate protsessorite EPROM-mälusid ning ATS-tarkvara andmebaasi. Seda peab tegema päeva ajal samaaegselt teiste tegevustega ning kui 1 uksega on alustatud, siis tuleb see enne järgmise ukseni liikumist lõpule viia.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Kogus või ulatus
Vt iseloomustust.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 280 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 6 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Vt iseloomustust.
Osa nr: 2 Osa nimetus: uute kaardilugejate paigaldamine
1)Lühikirjeldus
Vaja on lisakaardilugejaid, mis tuleb paigaldada nii lisas 6 (hinnakiri) sätestatud lugejate arvu kui ka lisas 7 esitatud joonist järgides. Joonised on lisatud teabe eesmärgil asukohtade näitamiseks.
Kõik seonduvad paigaldustööd (elektrilise uksesulguri / luku / kaablitrassi paigaldamine), tuletõkkesüsteem, ripplagede/-põrandate lahtimonteerimine / uuesti paigaldamine ja jooniste ajakohastamine peavad sisalduma hinnapakkumises.
Liftiinseneriga koostöö tegemine (kohtumistel, seadmete paigaldamisel ja töökorda seadmisel) kaablite paigaldamiseks liftide šahtidesse ja kabiinidesse ning korruste programmeerimiseks peab olema hinnapakkumise lahutamatu osa.
Kohtu keskse turvasüsteemi programmeerimise kulud peavad hinnas sisalduma. Nimetatud juhtimissüsteem võimaldab lihtsate ikoonide ja jooniste abil turvafunktsioonide sisse- ja väljalülitamist. Ikooni värv näitab kohe ukse olekut ning võimaldab näiteks kaamerate ja kaardilugejate sisse- ja väljalülitamist.
Pärast kohapealsete ehitustööde lõpuleviimist antakse lõpuleviidud tööde kohta 3 toimikust koosnev täielik komplekt.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Kogus või ulatus
Vt iseloomustust.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 150 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 6 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Vt iseloomustust.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puudub.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CJ09/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 23.7.2014
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
23.7.2014
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 30.7.2014 - 09:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, Palais hoone tagumine konverentsiruum, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
23.5.2014