Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 185886-2020

22/04/2020    S79

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2020/S 079-185886

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2 x 2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza)

b. 2 x 2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonal korrekció)

c. körforgalom építése 3 db

d. 2 x 1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcai rákötés)

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138 + 45 + 18) db)

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2 aszfalt burkolat; 9 388 m2 beton burkolat)

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83 + 27,87 + 15,92 m szabadnyílással

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kapos folyó közötti szakaszon 46,80 + 69,86 + 38,00 + 20,00 + 15,00 + 15,00 m szabadnyílással

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2)

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2)

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2)

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m)

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m)

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m)

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kút kiváltása/védelembe helyezés (4 db)

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m)

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kV-os hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m)

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m)

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2)

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2)

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2)

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m)

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m)

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m)

c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron)

d. Sk + 55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom – tervezett gyalogos – kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése.

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16 + 1 db induló, és 2 db érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db induló és 3 db érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/04/2017
Befejezés: 01/10/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 202-415102

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 450011901
Elnevezés:

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Kft.
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY stavebni s.r.o
Postai cím: Prazska tr. 495
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postai irányítószám: 370 04
Ország: Csehország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 967 897 055.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A "Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményei tervezése és kivitelezése tekintetében" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállakozási Szerződés 2. számú módosítása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2 x 2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);

b. 2 x 2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonal korrekció);

c. körforgalom építése 3 db;

d. 2 x 1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcai rákötés);

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138 + 45 + 18) db);

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2 aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83 + 27,87 + 15,92 m szabadnyílással;

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kapos folyó közötti szakaszon 46,80 + 69,86 + 38,00 + 20,00 + 15,00 + 15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kútkiváltása/védelembe helyezés (4 db);

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kV-os hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);

c. Peronok térvilágítása („A” és „C” peron);

d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom – tervezett gyalogos – kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volánpályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16 + 1 db induló, és 2 db érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db induló és 3 db érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/04/2017
Befejezés: 31/08/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 627 740 765.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Kft.
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY stavebni s.r.o
Postai cím: Prazska tr. 495
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postai irányítószám: 37004
Ország: Csehország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az első szerződésmódosítás tárgya meghatározott ingatlanokon egy tartály sérülése miatt bekövetkező szivárgás következtében felmerült talajszennyezés eltávolításával kapcsolatos munkák Vállalkozó általi elvégzése, a finanszírozás módjának megváltoztatása, az igénybe vehető alvállalkozók arányának 65 %-ra történő emelése, illetve a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt kifizetési rend alkalmazása érdekében. A második módosítás során a Felek a Szerződés 9. pontja szerinti határidőket módosították, amelynek alapvető oka azt volt, hogy a hatósági kirendelésben meghatározott időponthoz képest késedelmesen elkészült szakvélemények alapján Megrendelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy a területek megszerzéséhez szükséges teljes forrás nem áll rendelkezésre a projekt pénzügyi forrását biztosító támogatási szerződésben, ezért többlet forrás bevonása szükséges, így azon ingatlanok tekintetében, amelyekre már nem állt rendelkezésre elegendő forrás a támogatási szerződésben (TSZ), az ingatlanok megvásárlására, illetve a kisajátítási eljárások alapján hozott határozatokban megállapított vételár kifizetésére csak egy erről szóló új TSZ megkötését követően volt lehetőség. A TSZ megkötéséhez viszont a Kormány döntésére volt szükség, amely a 1461/2018. Korm. határozattal többletforrást biztosított. Ennek alapján elkészült a TSZ is. A fent forráshiánnyal érintett ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a későbbiekben tudott megtörténni, illetve ezt követően lehetett munkaterületként átadni Vállalkozó részére az ingatlanokat. A 7131/6. hrsz. alatti ingatlant megszerzését az is akadályozta, hogy az azon található felépítmény tulajdonosa késedelmesen tudta átadni az épületet. Emellett a 7131/9. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a forgalmi érték megállapításához szükséges szakértői eljárás a Kormányhivatal által előírt időponthoz képest később került befejezésre, ráadásul az elkészített szakvélemény is hibás volt. Mivel szükséges volt, hogy a szakvélemény a járulékos költségek összegére is terjedjen ki, ezért Megrendelő kérte annak ismételt kiegészítését. Az ingatlan szakértő megállapította az ingatlan értékét és költözés, üzemátszervezés címén további összeget állapított meg, azonban a társszakértőként bevont könyvszakértő a bevételkiesésből adódó károk megtérítésére irányuló szakvéleményt nem készítette el. A könyvszakértő szakvéleménye csak 2018.9.19.-én készült el, az ingatlanszakértő ez alapján 2018.9.21.-én készítette el szakvéleményét. Azonban a járulékos költségek tekintetében tett megállapítások továbbra is nélkülözték Kstv. szempontjait, így Megrendelőnek figyelmen kívül kellett hagynia. Megrendelő kiküldte a vételi ajánlatot a tulajdonosnak, azonban a nyilatkozatra nyitva álló határidő eredménytelenül telt el, így Megrendelőnek kisajátítási eljárást kellett indítania. A kisajátítási határozatát meghozatalát követően már sor kerülhetett a vételár megfizetésére, azonban a tulajdonos az ellenérték megfizetéséhez szükséges számla kiállítását felszólítás ellenére megtagadta, megrendelő a vételárat letétbe helyezéssel teljesítette 2019.3.25. napján. A kisajátítási határozat értelmében a tulajdonosnak az ellenérték megfizetését követően 15 napja volt arra, hogy a megrendelő birtokába adja az ingatlant. Megrendelő 2019.3.27. napján küldte meg a birtokbavételre történő felhívását, amelynek tervezett Időpontja 2019.4.9. napja volt. Tekintettel arra, hogy jogosult a birtokbaadást megtagadta, Megrendelő 2019.4.9. napján kezdeményezte a kisajátítási hatóságnál a NAV által foganatosítandó végrehajtási eljárást. Ennek következtében került sor az ingatlan birtokbavételére, így Vállalkozó is csak ebben a hónapban tudott hozzáférni a munkaterülethez. Másrészt a teljesítés során felmerült üzemeltetői igények okán az utastájékoztató perontáblák műszaki tartalmában és ennek következtében a szerződés ellenértékében történt módosítás. Megrendelői adatváltozás, illetve a Felek kapcsolattartó személyek változása is átvezetésre került.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződő Felek a Szerződést az utastájékoztató perontáblák tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, a Szerződés 9. pontja szerinti határidők módosításának tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott joglapra hivatkozással, az egyéb módosuló rendelkezések tekintetében (Megrendelő adatainak változása, Megrendelő és Vállakozó képviseletére jogosult kapcsolattartó személyek változása) pedig a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott jogalapra hivatkozással módosították.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 967 897 055.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 627 740 765.00 HUF