Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 185926-2017

18/05/2017    S95

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Helyi helyreállítási központ

2017/S 095-185926

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1395.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2487
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Helyi helyreállítási központ.

Hivatkozási szám: OP-1395.
II.1.2)Fő CPV-kód
72251000 Rendszerösszeomlás utáni helyreállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EBB az EBB-csoport megbízásából szolgáltatót keres helyi helyreállítási központ biztosítása céljából. Abban az esetben, ha a Bank munkakörnyezete bármely okból (részben) elérhetetlenné válik, a szolgáltatónak olyan központot kell biztosítania, amely lehetővé teszi a kritikus üzleti tevékenységek helyreállítását. Az EBB-csoport különböző szolgáltatási csomagokra tart igényt. A Bank és a nyertes ajánlattevő közt létrejövő keretmegállapodás kezdeti időtartama 3 év, amely a Bank kérésére 3 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. A szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja: 1.10.2017.

A tárgy, az eredmények és a műszaki előírások tekintetében a projektre vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
79993100 Létesítménykezelési szolgáltatások
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EBB az EBB-csoport megbízásából szolgáltatót keres helyi helyreállítási központ biztosítása céljából. Abban az esetben, ha a Bank munkakörnyezete bármely okból (részben) elérhetetlenné válik, a szolgáltatónak olyan központot kell biztosítania, amely lehetővé teszi a kritikus üzleti tevékenységek helyreállítását. Az EBB-csoport különböző szolgáltatási csomagokra tart igényt. A Bank és a nyertes ajánlattevő közt létrejövő keretmegállapodás kezdeti időtartama 3 év, amely a Bank kérésére 3 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. A szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja: 1.10.2017.

A tárgy, az eredmények és a műszaki előírások tekintetében a projektre vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Bank és a nyertes ajánlattevő közt létrejövő keretmegállapodás kezdeti időtartama 3 év, amely a Bank kérésére 3 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A helyreállítási központ felállítása olyan épület bérléséhez hasonló, amelyre vonatkozóan a szerződés időtartama a szokásos gyakorlatnak megfelelően legalább 4 év.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/06/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/06/2017
Helyi idő: 14:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2017