Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 185926-2017

18/05/2017    S95

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Ċentru ta' rkupru lokali

2017/S 095-185926

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Oleg Panta
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1395.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2487
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ċentru ta' rkupru lokali.

Numru ta' referenza: OP-1395.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72251000 Servizzi ta' l-irkupru f'każ ta' disastru
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-BEI għan-nom tal-Grupp tal-BEI qed ifittex fornitur ta' serizz (FS) għal ċentru ta' rkupru lokali. Fil-każ li l-ambjent ta' ħidma tal-Bank isir (parzjalmen) mhux disponibbli għal kwalunkwe raġuni l-FS irid jipprovdi tali ċentru biex jippermetti l-irkupru tal-attivitajiet kritiċi tan-negozju. Il-Grupp tal-BEI identifika l-bżonn għal pakketti ta' servizz differenti. Il-qafas ta' ftehim li se jkunu parti minnu l-Bank u dak li jirbaħ l-offerta għandu jkollu terminu tal-bidu ta' 3 snin bil-possibilità ta' 3 estensjonijiet, fuq talba tal-Bank, kull waħda ta' sena 1. Il-bidu mistenni tas-servizz huwa nhar l-1.10.2017.

Ir-rekwiżiti tal-proġett f'termini ta' għan, riżultati u rekwiżiti tekniċi huma mogħtija fid-dokumenti tal-ksib.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79993000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tal-bini u faċilitajiet
79993100 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-BEI għan-nom tal-Grupp tal-BEI qed ifittex fornitur ta' serizz (FS) għal ċentru ta' rkupru lokali. Fil-każ li l-ambjent ta' ħidma tal-Bank isir (parzjalmen) mhux disponibbli għal kwalunkwe raġuni l-FS irid jipprovdi tali ċentru biex jippermetti l-irkupru tal-attivitajiet kritiċi tan-negozju. Il-Grupp tal-BEI identifika l-bżonn għal pakketti ta' servizz differenti. Il-qafas ta' ftehim li se jkunu parti minnu l-Bank u dak li jirbaħ l-offerta għandu jkollu terminu tal-bidu ta' 3 snin bil-possibilità ta' 3 estensjonijiet, fuq talba tal-Bank, kull waħda ta' sena 1. Il-bidu mistenni tas-servizz huwa nhar l-1.10.2017.

Ir-rekwiżiti tal-proġett f'termini ta' għan, riżultati u rekwiżiti tekniċi huma mogħtija fid-dokumenti tal-ksib.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 72
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' ftehim li se jkunu parti minnu l-Bank u dak li jirbaħ l-offerta għandu jkollu terminu tal-bidu ta' 3 snin bil-possibilità ta' 3 estensjonijiet, fuq talba tal-Bank, kull waħda ta' sena 1.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin: Il-qafas ta' ċentru tal-irkupru jitqabbel mal-kiri ta' binja, fejn il-prattika standard hija li jkun hemm tiġdidiet tal-kuntratt ta' aktar minn 4 snin.
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/06/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28/06/2017
Ħin lokali: 14:00
Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq talba, ir-rekord miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/05/2017