Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 185933-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

18/05/2017    S95

Itálie-Ispra: Studie o udržitelné a pružné dodávce lékařských izotopů v EU

2017/S 095-185933

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 15.4.2017, 2017/S 075-144255)

Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ITÁLIE. Contact: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

19.5.2017.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

24.5.2017 (10:00), místní čas.

[...]

Nanejvýš 2 osoby za každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 19.5.2017.

Čtěte 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

31.5.2017.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

7.6.2017 (10:00), místní čas.

[...]

Nanejvýš 2 osoby za každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 31.5.2017.