Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 185934-2017

TITitelBelgië-Brussel: Raamovereenkomst voor de verlening van diensten op het gebied van evaluatie, effectbeoordeling, controle en tenuitvoerlegging en andere daarmee samenhangende diensten, in verband met gezondheids- en voedselbeleid
NDPublicatienummer aankondiging185934-2017
PDPublicatiedatum18/05/2017
OJNummer PB S95
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden04/05/2017
DTUiterste indieningsdatum19/06/2017
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79311410 - Economischeffectbeoordeling
79311300 - Analyseren van opiniepeiling
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
79313000 - Controle van prestaties
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE100
ITD52
LU000
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU