Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 185934-2017

18/05/2017    S95

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev na področju ocenjevanja, presoje vpliva, spremljanja in izvedbe ter drugih povezanih storitev v zvezi z zdravstveno in prehransko politiko

2017/S 095-185934

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
E-naslov: CHAFEA-LEGAL-MATTERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Kraj: Parma PR
Šifra NUTS: ITD52 Parma
Država: Italija
E-naslov: procurement@efsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.efsa.europa.eu/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2157
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev na področju ocenjevanja, presoje vpliva, spremljanja in izvedbe ter drugih povezanih storitev v zvezi z zdravstveno in prehransko politiko.

Referenčna številka dokumenta: SANTE/2016/A1/039.
II.1.2)Glavna koda CPV
79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja - QB46 - QB47 - QB48 - DA01
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

GD za zdravje in varnost hrane sproža ta javni razpis z namenom sklenitve večkratnega okvirnega naročila s ponovnim odpiranjem konkurence, namenjenega podpori naročniku pri izvajanju smernic za boljšo pravno ureditev („Better regulation guidelines“) v skladu z metodami in orodji, določenimi v smernicah za boljšo pravno ureditev in njihovem sklopu orodij.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zdravje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79311300 Storitve analize anket
79311410 Ocena ekonomskega učinka
79314000 Študija izvedljivosti
79313000 Storitve revizije poslovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Šifra NUTS: ITD52 Parma
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Zdravstveni program.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Hrana

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79311300 Storitve analize anket
79311410 Ocena ekonomskega učinka
79313000 Storitve revizije poslovanja
79314000 Študija izvedljivosti
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Šifra NUTS: ITD52 Parma
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Program živil in krme.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/06/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/06/2017
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

DG Health and Food Safety, rue Breydel 4, B232 5/47, 1040 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/05/2017