Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 185940-2017

18/05/2017    S95

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru de servicii pentru furnizarea de asistență pentru implementarea schemelor de performanță și de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană

2017/S 095-185940

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation
Adresă: avenue du Bourget 1
Localitate: Brussels (Evere)
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Persoană de contact: Unit E3 Single European Sky
E-mail: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22958245
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: mobilitate și transporturi – aviație.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru de servicii pentru furnizarea de asistență pentru implementarea schemelor de performanță și de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană.

II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului-cadru este de a furniza în cel mai scurt timp Comisiei expertiză externă înalt calificată pentru a sprijini autoritatea contractantă în ceea ce privește conceperea, pregătirea și implementarea de politici, inițiative și propuneri legislative în domeniul politicii privind cerul unic european (scheme de performanță și de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană), precum și de a susține PRB. Sarcinile pot consta în asistență tehnică, administrativă și/sau economică.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
79330000 Servicii statistice
73220000 Servicii de consultanţă în dezvoltare
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Sediul contractantului – în apropierea sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului-cadru este de a furniza în cel mai scurt timp Comisiei expertiză externă înalt calificată pentru a sprijini autoritatea contractantă în ceea ce privește conceperea, pregătirea și implementarea de politici, inițiative și propuneri legislative în domeniul politicii privind cerul unic european (scheme de performanță și de tarifare), precum și de a susține Organismul de evaluare a performanței (PRB). Sarcinile vizate de această invitație la licitație pot consta în asistență tehnică, administrativă și/sau economică în domeniile sus-menționate.

Începând cu toamna anului 2017, în urma acestei licitații, contractantul câștigător va furniza susținere independentă în favoarea PRB, inclusiv asistență administrativă și de secretariat. În plus, contractantul câștigător va furniza servicii suplimentare direct Comisiei pentru a o sprijini în vederea respectării recomandărilor și concluziilor PRB.

Sarcina 1: susținere din partea unui expert calificat în favoarea PRB (analiză și redactare de rapoarte).

Sarcina 2: asistență administrativă în favoarea PRB.

Sarcina 3: susținere din partea unui expert calificat în favoarea Comisiei (respectarea recomandărilor și concluziilor PRB).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru va fi încheiat pentru o perioadă de 2 ani și poate fi reînnoit pentru alte 2 perioade a câte 1 an, prin acord tacit. Durata totală a contractului-cadru nu va depăşi 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) – sectorul transporturilor.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/06/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/06/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant pot participa la ședința de deschidere a ofertelor, astfel cum se specifică în secțiunea IV.2.7. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului reprezentanților cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2825
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/05/2017