Tjenesteydelser - 185940-2018

28/04/2018    S83

Belgien-Bruxelles: Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske iværksætterregioner (EER).

2018/S 083-185940

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske iværksætterregioner (EER).

Sagsnr.: EASME/COSME/2017/041
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311400 Økonomisk undersøgelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at fremme samarbejde gennem sammenkædning af udvalgte iværksætter-økosystemer på tværs af EU, således at flere innovationsdrevne opstartsvirksomheder og SMV'er får mulighed for at skalere på tværs af Europa og på globalt plan. Til dette formål vil nærværende indsats udnytte ekspertisen i EER-regionerne og identificere praksisser, der kan overføres til andre regioner og bygges videre på, så hullerne dækkes i de forskellige regioner, lige såvel som der skal findes synergier og komplementariteter gennem tættere samarbejde på områder, der vurderes at have væsentlig betydning.

Dette vil foregå gennem kortlægning, analysering og sammenkobling af EER-regioner; tilbudsgivere skal identificere strategiske emneområder og følgelig udvikle og implementere konkrete handleplaner, der fremmer samarbejde og en styrket synergi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 310 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokalerne udpeget af kontrahenten, undtagen møder, der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at fremme samarbejde gennem sammenkædning af udvalgte iværksætter-økosystemer på tværs af EU, således at flere innovationsdrevne opstartsvirksomheder og SMV'er får mulighed for at skalere på tværs af Europa og på globalt plan. Tilbudsgivere skal indsende bud, der er nøje målrettet følgende arbejdspakker:

WP I: Analytisk arbejde med de udvalgte iværksætter-økosystemer fra de udvalgte EER-regioner og deres strategier.

WP II: Sammenkobling af EER-regioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 310 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Program for virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne C(2017)4563 final
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME).

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Bruxelles

Belgien

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2018