Palvelut - 185940-2018

28/04/2018    S83

Belgia-Bryssel: Yhteistyön edistäminen Euroopan yrittäjyysalueita (EYA) kartoittamalla, analysoimalla ja luomalla niiden välille yhteyksiä

2018/S 083-185940

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yhteistyön edistäminen Euroopan yrittäjyysalueita (EYA) kartoittamalla, analysoimalla ja luomalla niiden välille yhteyksiä

Viitenumero: EASME/COSME/2017/041
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311400 Taloustutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

EASME haluaa tehdä palvelusopimuksen, jolla pyritään edistämään yhteistyötä luomalla valittujen yrittäjyysekosysteemien välille yhteyksiä kaikkialla Euroopan unionissa, jotta voidaan mahdollistaa entistä innovaatiopohjaisempien startup-yritysten ja pk-yritysten laajentuminen koko Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. Tätä varten nämä toimet hyödyntävät EYA-merkittyjen alueiden asiantuntemusta, yksilöivät käytännöt, jotka voidaan siirtää muille alueille, ja kehittävät niitä eri alueiden puutteiden korjaamiseksi sekä yrittävät löytää yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä tiivistämällä yhteistyötä olennaisen tärkeillä aloilla.

Tämä tehdään kartoittamalla, analysoimalla ja luomalla EYA-merkittyjen alueiden välille yhteyksiä. Tarjoajat tunnistavat strategiset aihealueet ja kehittävät ja toteuttavat konkreettisia toimintasuunnitelmia yhteistyön edistämiseksi ja yhteisvaikutusten lisäämiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 310 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät on suoritettava sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa lukuun ottamatta kokouksia, jotka järjestetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) tai Euroopan komission toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EASME haluaa tehdä palvelusopimuksen, jolla pyritään edistämään yhteistyötä luomalla valittujen yrittäjyysekosysteemien välille yhteyksiä kaikkialla Euroopan unionissa, jotta voidaan mahdollistaa entistä innovaatiopohjaisempien startup-yritysten ja pk-yritysten laajentuminen koko Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. Tarjoajien on toimitettava tarjous, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavia työpaketteja (WP – Work Package):

WP I: valittujen EYA-merkittyjen alueiden valittujen yrittäjäekosysteemien ja niiden strategioiden analyysi,

WP II: yhteyksien luominen EYA-merkittyjen alueiden välille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 310 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskeva ohjelma, C(2017)4563 final
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/06/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/06/2018
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME).

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Brussels

Belgia

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +35 243031
Faksi: +35 243032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/04/2018