Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Works - 186030-2018

28/04/2018    S83    Works - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering works and construction works

2018/S 083-186030

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
National registration number: 300149794
Postal address: Sausio 13-osios g. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-04347
Country: Lithuania
Contact person: Rūta Kiškytė-Botinienė
E-mail: r.botiniene@placiajuostis.lt
Telephone: +370 67581462

Internet address(es):

Main address: https://www.placiajuostis.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=395120
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=395120&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas)

II.1.2)Main CPV code
45220000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Elektrėnų r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kėdainių r. sav., Pasvalio r. sav., Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Anykščių r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Utenos r. sav., Visagino r. sav., Zarasų r. sav.).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231600
71320000
71351810
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Elektrėnų r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kėdainių r. sav., Pasvalio r. sav., Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Anykščių r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Utenos r. sav., Visagino r. sav., Zarasų r. sav.). Konkrečios darbų atlikimo vietos bus nurodomos perkančiosios organizacijos pateiktuose užsakymuose. Perkančioji organizacija gali užsakyti ir kitus, techninės specifikacijos 2 priede nenurodytus objektus, esančius bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijos vietoje.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 3 kartus ir ne ilgesnei kaip 12 mėnesių trukmei.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra"
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkimo sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. Įsakymu Nr. IK-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamo mokėjimo dokumento gavimo.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/05/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/05/2018
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija objektą skaido į atskirus pirkimus regionais, t. y. darbai bus vykdomi šiuose regionuose:

• Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų.

• Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (II regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų.

Į šio pirkimo objekto apimtį įeina tik I regiono šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas. Sprendimas neskaidyti į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis grindžiamas aplinkybėmis:

• pirkimo objekto specifika – darbai, nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susiję ir techniniu požiūriu neatskiriami. Tai sudėtingi, vienas nuo kito tiesiogiai priklausantys, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kuriuos vykdant skirtingiems rangovams jų tinkamas atlikimas taptų praktiškai neįgyvendinamu ir visiškai nevaldomu procesu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo tarpiniuose tinklų mazguose. Tarpinių darbų etapų (atskiros linijos tarp tinklo vartotojų) rezultatų techniniai parametrai (linijos slopinimas, atspindžiai ir pan.) turi būti pamatuoti, tam, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti perkamų darbų kokybiškumu ir įvertinti, ar įrengtos linijos atitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, pavyzdžiui, šviesolaidiniam kabeliui, klojamam į polietileninį vamzdelį arba ryšių kabelių kanalų sistemas, šviesolaidinių kabelių komutavimo panelėms ir pan. Nurodyti matavimai atliekami šviesolaidiniu reflektometru, lazerio šaltiniais ir galios matuokliais. Ši įranga įvertina įrengtų linijų kokybinius parametrus, kurie yra ypač svarbūs duomenų perdavimo įrangos šviesolaidinių modulių lazerio priėmimo–perdavimo kokybei. Jeigu minėti kokybiniai parametrai (slopinimas ir atspindys) yra didesni nei techninėje specifikacijoje nurodytos reikšmės, duomenų perdavimo įranga, ne tik atitinkamoje linijoje gali neveikti, tačiau gali sutrikdyti ir kitų susisiekiančių tinklo segmentų veiklą.

• ekonomiškumas – tiekėjas, pats atlikdamas linijos projektavimo darbus, kartu siekia efektyvumo ir kaštų taupymo, t. y. parenka optimaliausią trasą tiek trasos klojimo kaštų, tiek sudėtingumo prasme, tiek techninio įgyvendinamumo prasme. Pavyzdžiui, jeigu tarp taško A ir taško B, kuriuos reikia sujungti, teka upė, projektuotojas, nebūdamas suinteresuotas rangovo, kuris klos liniją, kaštais, projektuotų kuo trumpesnę liniją (mažiau žemės sklypų savininkų, paprastesnis derinimo procesas ir pan.), o rangovas, klodamas šią liniją pagal parengtą projektą, turės įvertinti padidėjusias sąnaudas dėl itin sudėtingo valdomo gręžimo uždaru būdu po upe. Atsižvelgiant į tai, kad projektavimo procesas yra žymiai pigesnis už linijos klojimą, akivaizdu, kad perkančioji organizacija šiuo pavyzdžiu už galutinį produktą sumokėtų daugiau. Kitu atveju, jeigu projektuotojas ir rangovas dirba kartu, trasa gali būti parenkama šiek tiek ilgesnė, bet žymiai lengviau įgyvendinama, pvz., panaudojant netoliese esantį tiltą, ar pan.

• Perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidymą grindžia neigiama vienu metu vykdytų projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ ir „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo patirtimi, kuomet keli tiekėjai, vykdydami atskiras šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sutartis, turėjo įrengti vientisą (tarpusavyje susisiekiantį) šviesolaidinį tinklą. Vienam tiekėjui neįrengus į jo pirkimo objekto apimtį įeinančių šviesolaidinių kabelinių linijų, kurios turėjo prie esamo tinklo prijungti kito tiekėjo tinkamai įrengtas linijas, pastarosios negali būti naudojamos, kadangi jos nėra prijungtos prie bendro šviesolaidinio tinklo ir negali būti pasiekiamos dėl neįrengtos infrastruktūros dalies.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2018