A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 186192-2017

18/05/2017    S95

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 095-186192

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosító szám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Telefon: +36 13294074
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasassc.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 7 270 m²

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 3 030 m².

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: 925 m².

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.

— Alapterület: 905 m²

Centerpálya:

— 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel,

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 070-131899

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MARKET Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 240 917 752.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 13.4.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül. Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek. A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel. Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 7 270 m2.

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 3 030 m2.

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: 925 m2.

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,

— Alapterület: 905 m2.

Centerpálya:

— 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk:

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 14
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 240 917 752.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Megrendelő(M) későbbi esetleges változtatási igényeinek előzetes vizsgálatára kérte fel Vállalkozót(V),amelyet V.megkezdett.Az előzetes vizsgálatok időigényére tekintettel Felek(F)jelen szerződésmód-sal kizárólag a kiviteli terv-re von.telj.határidők kezdő napját kívánják módosítani,a kötbérrel terhelt határidők módosítására nem kerül sor.

Az egyes közbesz.tárgyú korm.rendeletek mód-rólszóló487/2016(XII.28) Korm.rendelet8.§(8)bek.alapján módosított az építési beruházások,valamint az ép.ber-hoz kapcs.tervezői és mérnöki szolg.közbesz-nek részletes szabályairól szóló322/2015.(X.30)Korm.r.36.§(3)bek.értelmében a rendelet32/A.§-a487/2016.(XII.28)Korm.r.hatálybalépése előtt indult közbesz.elj-k esetében,valamint megkötött szerz.teljesítése során is alkalmazandó.F.megvizsgálták a Kbt.141.§(6)bekezdés a-c)p.-ban meghat.feltételeket és megállapították,hogy az ott meghatározott körülmények nem állnak fenn,tehát a módosítás nem tekinthető lényegesnek

F.aVállalk.Szerz.12.pontját az alábbiak szerint módosítják, a módosításokat aláhúzással jelölve

„12.A Szerz-ben foglalt határidőben teljesítettnek minősül a Kiviteli Terv amennyiben az előírt határidőn belül Tervező a teljesítésre alkalmas készültségi fokú tervdok-t ellenőrzésre átadta M.részére,és M.jóváhagyását beszerezte.V.köteles a tervszolgáltatást a Műszaki Ütemezéshez igazítani,oly módon,hogy a M.részére terv-észrevételezésre nyitva álló határidő,illetve az észrevételekkel érintett esetleges tervmód.a Szerz.telj.határidejét nem hosszabbítja meg.V.köteles a Kiviteli Tervet a13.pont szerinti kivitelezési szakaszok telj-shez szüks.ütemezésben,de legkésőbb az alábbi ütemezésben elkészíteni:

a)a M.által2017.március17-én benyújtott mód.igényekreV.döntésre alkalmas(tételes költségvetéssel,ütemezéssel,és a projekt teljes ütemtervére gyakorolt hatásával stb.)előkészítő anyagot ad át M-nek,aki ezek alapján dönt a műszaki tartalom módosításáról,amely alapján V. az alábbi határidőkre elkészíti a kiviteli terveket,

b)a vasbeton szerkezetépítéshez és alapozáshoz tartozó dok-k,legkésőbb a M.a)pontban meghat.döntésétől számított30nap

c)teljes kiviteli tervdok.elkészítésének határideje belsőépítészettel, látvány- és szakipari tervekkel együtt legkésőbb aM.a)pontban meghat.döntésétől számított 80 nap.”

F.a Vállalk.Szerz.egyes pontjait az alábbiak szerint módosítják, a módosításokat aláhúzással jelölve:

„116. M.- amennyiben V. a teljesítéshez alvállalkozót(AV) vesz igénybe-a Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek.től eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

a)közös ajánlattétel esetén V.-k a telj.igazolás kérelmükhöz csatolják nyilatkozatukat,hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b)V.telj.igazolás kérelméhez csatolja nyilatkozatát, hogy az általa a teljesítésbe a138.§sz.bevont AV-k egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből,és egyidejűleg felhívja az AVt, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c)V.a számlában részletezi az AV-i teljesítés,és a v.teljesítés mértékét;

d)M.az AVitelj.ellenértékét a számla kézhezvételét követő 15 napon belül utalja átV-nak,aki haladéktalanul köteles kiegyenlíteni azAVk számláit,vagyArt.36/A.§(3)bek-e szerint azt vagy annak egy részét visszatartja,ill.azAVval kötött szerz.en fogl.szerint azAVi díj egy részét visszatartja;

e)V.átadja a d.pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy azAV köztart.mutató együttes adóig.nak másolatát aM-nek(annak érdekében,hogy M.megállapíthassa,hogy aV.jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az AVnak);

f)AV.által benyújtott számlában megjelölt,főV-i telj.ellenértékét aM.15napon belül átutalja aV-nak,ha azAVkal szembeni fiz.köt.ét azArt.36/A.§áraistekintettel teljesítette;

g)HaVkvalamelyike a d)vagye)p.szerinti köt-ét nem teljesíti,az ellenszolg.fennm.részétaM.őrzi,ésazakkorilleti meg aVt,haMrészére igazolja,hogy az d.vagy e.p.sz.köt.telj.vagy hitelt hitelt érdemlő irattal igazolja,hazAVvagy szakember nem jogosult aVáltal a b)psz bejelentett összegre vagyannakegy részére.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosítás indoka jogszabályváltozás.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 240 917 752.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 240 917 752.00 HUF