Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 186197-2017

18/05/2017    S95

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2017/S 095-186197

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +361 3271656
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közb.dok-ban meghat. minőségben, osztható szolgáltatásként vállalja a tervezési és kivitelezési munkát,amely szolgáltatás kiterjed az alábbi feladatok elvégzése:kiviteli tervek és kivitelezési dok. elkészítése 191/2009. (IX.15.)Korm. rend. előírásai szerint, a Megrendelő által szolgáltatott tendertervek és engedélyek, az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján; engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és az engedélyek megszerzése;a kiv. megkezdéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedélyek beszerzése; forg.tech. tervek elkészítése; kiv. munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása; közműkiv. munkák elvégzése; a helyreállítási munkák elvégzése; üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dok. hiánytalan elkészítése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás; a jótállási/szavatossági időszakon belül hibák kijavítása; a közb. dok-ban részletezett feladat telj.; régészeti feladatok; próbaüzem lefolytatása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/07/2016
Befejezés: 31/03/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 149-269337

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Budafoki út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 12056078
Fax: +36 12056065
Internetcím: http://www.sade.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 982 249 999.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Döntéshozó a szerződésmódosításról: 27.3.2017-én döntött, szerződésmódosítás aláírása: 12.4.2017.

Szerződésmódosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (2) bekezdése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák vonatkozásában tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, ami a következő feladatokat foglalja magában: kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése, engedélyes tervek szükség szerinti módosítása, a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése, kivitelezési, közműkiváltási, helyreállítási, régészeti munkák elvégzése, üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció hiánytalan elkészítése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás, próbaüzem lefolytatása, a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása, a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése, Margitszigeti Atlétikai Centrum belső szenny- és csapadékvíz hálózatának szétválasztása, északi parkoló korszerűsítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/07/2016
Befejezés: 31/05/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 497 029 999.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Budafoki út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 12056078
Fax: +36 12056065
Internetcím: http://www.sade.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás eredményeként nyertes ajánlattevő feladata kiegészül a Margitsziget Atlétikai Centrum belső szenny- és csapadékvíz hálózatának szétválasztásával és az északi parkoló korszerűsítésével. A műszaki tartalom változása a szerződéses ár és teljesítési határidő módosítását vonja maga után.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A szerződés keretében megépül a Margitsziget szétválasztott csatorna rendszere, melynek üzembe helyezését követően, az ingatlanokon belül keletkező szenny- és csapadékvizek kizárólag a saját hálózatukba vezethetők, így a Margitszigeti Atlétikai Centrum belső szenny- és csapadékvíz hálózatának szétválasztása is szükségessé vált.

A Margit-sziget északi parkolójának kapacitás bővítése, felújítása szintén indokolt. A Fővárosi Közgyűlés tekintettel a FINA VB-re 161/2017. (02.22.) sz. Főv.Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a „Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” beruházást a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú szerződés keretében valósítja meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 982 249 999.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 497 029 999.00 HUF