Supplies - 186365-2021

16/04/2021    S74

Poland-Maków Mazowiecki: Renal dialysis consumables

2021/S 074-186365

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów
National registration number: 5/2021
Postal address: ul. Witosa 2
Town: Maków Mazowiecki
NUTS code: PL Polska
Postal code: 06-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@szpital-makow.pl
Telephone: +48 297142335
Fax: +48 297142335
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital-makow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpital-makow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

5/2021

II.1.2)Main CPV code
33181520 Renal dialysis consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

— pak. nr 1 – dreny dializacyjne linii krwi,

— pak. nr 2 – preparat dezynfekcyjny,

— pak. nr 3 – koncentrat dializacyjny FA,

— pak. nr 3A – bikarbonat suchy,

— pak. nr 4 – system CADO – o jednym połączeniu typ twin bag,

— pak. nr 5 – system CADO z płynem Extraneal – o jednym połączeniu typ twin bag,

— pak. nr 6 – system ADO – w konfiguracji 2 pacjentów (12 litrów dziennie),

— pak. nr 7 – igły dializacyjne,

— pak. nr 8 – rękawice.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 1– dreny dializacyjne linii krwi

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 1 – dreny dializacyjne linii krwi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 2 – preparat dezynfekcyjny

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 2 – preparat dezynfekcyjny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 3 – koncentrat dializacyjny FA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 3 – koncentrat dializacyjny FA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 3A – bikarbonat suchy

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 3A – bikarbonat suchy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 4 – system CADO – o jednym połączeniu typ twin bag

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 4 – system CADO – o jednym połączeniu typ twin bag.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 5 – system CADO z płynem Extraneal – o jednym połączeniu typ twin bag

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 5 – system CADO z płynem Extraneal – o jednym połączeniu typ twin bag.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak nr 6 – system ADO – w konfiguracji 2 pacjentów (12 litrów dziennie)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181520 Renal dialysis consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak nr 6 – system ADO – w konfiguracji 2 pacjentów (12 litrów dziennie).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 7 – igły dializacyjne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141324 Dialysis needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 7 – igły dializacyjne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pak. nr 8 – rękawice

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pak. nr 8 – rękawice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Spełnią wymagania zawarte w SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie określonym w wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2021
Local time: 09:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Po 24 miesiącach od chwili podpisania umowy.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245878701
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XVI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2021