Diensten - 186402-2015

Beknopt weergeven

29/05/2015    S102    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 102-186402

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diensten

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
Contactpunt(en): Sektor za investicije in nabavo
Ter attentie van: Zdenka Trinko
SI-2000 Maribor
Slovenië
Telefoon: +386 24492309
E-mail: zdenka.trinko@posta.si
Fax: +386 24492379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.posta.si

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting.

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Vzdrževanje osebnih vozil (OV) znamke Audi na območju Maribor
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje osebnih vozil (OV) znamke Audi na območju Maribor.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 2 Titel: Vzdrževanje osebnih vozil (OV), lahkih dostavnih vozil (LDV) in srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Fiat
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje osebnih vozil (OV), lahkih dostavnih vozil (LDV) in srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Fiat.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 3 Titel: Vzdrževanje srednjih dostavnih vozil (SDV) in tovornih vozil (TV) znamke Iveco
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje srednjih dostavnih vozil (SDV) in tovornih vozil (TV) znamke Iveco.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 4 Titel: Vzdrževanje tovornih vozil (TV) znamke Mercedes
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje tovornih vozil (TV) znamke Mercedes.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 5 Titel: Vzdrževanje osebnih vozil (OV), lahkih dostavnih vozil (LDV) in srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Renault
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje osebnih vozil (OV), lahkih dostavnih vozil (LDV) in srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Renault.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 6 Titel: Vzdrževanje tovornega vozila (TV) znamke Renault Trucks
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje tovornega vozila (TV) znamke Renault Trucks.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 7 Titel: Vzdrževanje osebnih vozil (OV) in lahkih dostavnih vozil (LDV) znamke Volkswagen
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje osebnih vozil (OV) in lahkih dostavnih vozil (LDV) znamke Volkswagen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 8 Titel: Vzdrževanje srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Citroen na območju Krško
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Citroen na območju Krško.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 9 Titel: Vzdrževanje tovornega vozila (TV) znamke Mitsubishi-Fuso na območju Celja
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje tovornega vozila (TV) znamke Mitsubishi-Fuso na območju Celja.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Perceel nr: 10 Titel: Vzdrževanje osebnih vozil (OV) znamke Toyota
1)Korte beschrijving:
Vzdrževanje osebnih vozil (OV) znamke Toyota.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28.6.2015 - 12:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.6.2015 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Sloveens.