Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 186540-2017

18/05/2017    S95

Magyarország-Budapest: Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek

2017/S 095-186540

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Góra-Bernáczki Szilvia
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +361 4607181
Fax: +361 4607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/kr
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzszerész robotok beszerzése adásvételi szerződés alapján.

II.1.2)Fő CPV-kód
31640000 Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tűzszerész robotok beszerzése adásvételi szerződés alapján.

A nyertes ajánlattevőnek végre kell hajtania az átvételt végrehajtó állomány (min. 6 fő) felkészítését az eszköz alkalmazására és a helyszíni hibaelhárítás módjaira minimum 12 óra időtartamban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 146 840 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31640000 Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tűzszerész robotok beszerzése az alábbiak szerint:

2 db robot manipulátor (könnyű tűzszerész/CBRN-E robot):

Önjáró, modul felépítésű manipulátor a tűzszerész járőrök által végzett IED és CBRN-E felderítéshez, gyanús tárgyak vizsgálatához dektorok hordozására és üzemeltetésére, igény szerint megsemmisítés végrehajtásához.

— Legyen alkalmas tűzszerész járőrök által végzett felderítési és hatástalanítási feladatok támogatására, illetve végrehajtására;

— A két eszköz legyen képes egy helyszínen, egy időben, egymástól függetlenül – egymás zavarása nélkül – feladatot végrehajtani;

— Meghajtása elektromotorokkal történjen;

— Tápellátás akkumulátorról az alapjármű és a vezérlő egység számára is (1-1 készlet tartalék akkumulátorral);

— Rendelkezzen akkumulátortöltő készülékkel;

— Legyen alkalmas egymástól elkülönült módon és nem egy időben diszrupter, vegyi felderítő készülék, sugárzásmérő rendszer, valamint röntgen berendezés hordozására és működtetésére;

— Legyen mentesítő anyaggal lemosható;

— Az eszköz folyó gyártásból származzon;

A IV.1.1) pont szerinti, gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal (Világbajnokság) kapcsolatosan jelentkező rendőri feladatok körében, az improvizált robbanószerkezetek (IED) és a CBRN-E (piszkos bomba) eszközök elleni tevékenységek a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat (TŰSZ) illetékességébe tartoznak.

A Világbajnokság biztonságos megrendezése során – az aktuális európai terror fenyegetettség figyelembevételével, valamint a múlt évi párizsi és brüsszeli merényletek tapasztalatai alapján – kiemelt fontosságú lesz a tűzszerész járőrök tevékenysége. Jelenleg a TŰSZ nem rendelkezik elegendő számú, megfelelő minőségű eszközzel a helyszíneken jelentkező komplex felderítési és hatástalanítási feladatok ellátásához. A biztonságos és hatékony reagáló képesség megteremtése érdekében olyan korszerű felszerelésekkel kell a járőröket ellátni, amelyekkel több munkafolyamatot is képesek elvégezni, úgy, hogy közben lehetőleg nem kerülnek közvetlen fizikai kontaktusba a gyanús tárgyakkal, járművekkel.

Az Ajánlattevőknek a teljesítésre a Kbt. alapelveinek biztosítása mellett, a beszerzés tárgyát képező eszközök gyártási idejét figyelembe véve kizárólag gyorsított eljárás eredményeként megkötött szerződés esetén van lehetősége.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Dönthető és forgatható funkcióval rendelkező toronykamera / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Diszrupter indítópatron űrmérete 50-es kaliber (12,7 mm) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: AP4C vegyi felderítő készülék alkalmazási lehetősége / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Draeger gáz analizátor alkalmazási lehetősége / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Magyar gyártmányú sugárfelderítő rendszer alkalmazási lehetősége / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 032-057420
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Határidős adásvételi szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gamma Zrt.
Postai cím: Illatos út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: gamma@gammatech.hu
Telefon: +36 12055771
Fax: +36 12055778
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 155 639 300.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 146 840 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.) GAMMA Zrt., 1097 Budapest, Illatos út 9.,10923160-2-43.

2.) Harmónia 91 Kft., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 10., 10700385-2-09.

3.) Milipol Zrt., 1121 Budapest, Moha u. 1., 23553444-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2017